sâmbătă, ianuarie 23, 2021
Irina Lungu

Amenzi usturătoare anunță Primăria Municipiului București pentru cei care nu stârpesc ambrozia de pe terenurile pe care le dețin sau administrează.

Ambrozia trebuie eliminată de toți deținătorii sau administratorii de terenuri pe care crește această plantă.

Deținătorii sau administratorii de terenuri pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare cu această plantă sunt obligați să o elimine!

Amenzi sunt situate între 750 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice.

Primăria Municipiului București informează cetățenii Capitalei cu privire la recentele modificări legislative în domeniul prevenirii, combaterii și distrugerii ambroziei, plantă cunoscută pentru efectele sale nocive asupra populației (provoacă reacții care pot afecta viața persoanelor cu anumite tipuri de alergii).

Astfel, întrucât este vorba despre o specie invazivă, extrem de nocivă prin efectul și cantitatea de polen răspândită în atmosferă, anul trecut a fost actualizată legislația în domeniu (Legea nr. 62/2008 privind combaterea buruienii ambrozia și Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 707/2018) și a fost inițiată aplicarea la nivel local – prin adoptarea, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea, a HCGMB nr. 123/2019 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor Legii nr.62/2018 si a normelor metodologice.

Totodată, pentru a gestiona acest domeniu la nivel local, a fost constituită o comisie mixtă formată din Primăria Capitalei, primăriile de sector și alte 7 instituții cu atribuții în domeniul sănătății și mediului: Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Comisariatul Municipiului București – Garda Națională de Mediu, Direcția pentru Agricultură a Municipiului București etc. (Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 379/2018).

Astfel, sectoarele Municipiului București au obligația de a identifica, în fiecare primăvară, terenurile infestate cu ambrozie, de a comunica PMB lista acestora și de a transmite,  până la data de 05 iunie a fiecărui an, notificări (somații) către proprietarii sau deținătorii de terenuri, cu privire la obligațiile legale ce le revin și sancțiunile aplicabile.

La rândul său, Primăria Capitalei a dispus ALPAB să ia toate măsurile legale, astfel încât să elimine ambrozia din parcurile și spațiile verzi pe care le are în administrare, conform legislatiei în vigoare.

Proprietarii și administratorii terenurilor care au primit notificare au obligația ca, până la data de 30 iunie a fiecărui an, să desfășoare lucrări de combatere și distrugere a ambroziei.

Ulterior aplicării lucrărilor, aceștia trebuie să informeze în scris autoritatea administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat (respectiv Sectorul 1-6 al municipiului București).

Combaterea ambroziei se realizează prin aplicarea metodelor recomandate de către specialiștii din cadrul Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, respectiv cosirea repetată, manual sau mecanic, smulgerea în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenuri agricole, cu excepția erbicidării – în zonele de interes public.

În celelalte zone se poate aplica și erbicidarea, insă limitat pe terenurile infestate, doar la recomandarea specialiștilor din cadrul Direcției pentru Agricultură a Municipiului București și sub directa îndrumare și controlul specialiștilor din cadrul unităților fitosanitare pentru protecția plantelor, pe toată perioada de vegetație, așa cum se stipulează în art. 7, din instrucțiunile aprobate prin HCGMB 123/2019.

În perioada 1 iulie – 15 iulie, respectiv în perioada 16 – 31 iulie, comisia mixtă constituită la nivelul Capitalei va verifica terenurile și va aplică sancțiuni proprietarilor/administratorilor atunci când constată eventuale abateri de la prevederile legale.

Amenzile se situează între 750 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice (conform Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 707/2018). Contravaloarea sancțiunilor aplicate se constituie ca venituri la bugetul local al Sectorului 1-6 al municipiului București.

Municipalitatea a demarat încă din anul 2017 măsuri de combatere a ambroziei, prin adoptarea HCGMB nr.353/2017. În decursul anului 2018, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a înregistrat 74 de abateri și a aplicat sancțiuni contravenționale.

În acest an, potrivit noilor modificări ale legislației și conform celor menționate mai sus, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către comisia mixtă, sub coordonarea Direcției pentru Agricultură a Municipiului București.

Informații cu privire la buruiana ambrozia, metodele de combatere a acesteia și prevederile legale sunt disponibile pe paginile oficiale de internet ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerului Mediului prin accesarea link-urilor:

http://www.madr.ro/docs/agricultura/ambrozia-prezentare-si-combatere.pdf și

htttp://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Ambrozia%20prezentare%20si%20combatere.pdf