sâmbătă, decembrie 5, 2020
Tănasă Sabina

Bursa medic rezident. Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii – a stabilit luni, 26 octombrie 2020, că sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) şi (8 ind.1) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009. ICCJ a admis astfel recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa.

În date de 16 Septembrie, Procurorul General Gabriela Scutea, a cerut Înaltei Curți de Casație și Justiție să judece Recursul în Interesul Legii și să lămurească:

bursa medic rezident

  1. „Dacă sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident în conformitate  cu  Ordonanța de urgență a Guvernului      103/2013   constituie  o  cheltuială  ocazionată  cu  formarea profesională a  acestuia  în sensul art. 18 alin. (8) și alin. (8)  din Ordonanța Guvernului nr.18/2009;
  2. În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, dacă aceste sume trebuie restituite de medic în cazul în care acesta, deși nu continua raporturile de muncă pe o durată egală cu durata rezidențiatului cu unitatea medicală cu care a încheiat contractul individual de muncă urmare demisiei, își desfășoară în continuare  activitatea în altă unitate medicală publică”

Unitățile spitalicești au cerut restituirea banilor pe bursa unui medic rezident

Mai multe spitale au solicitat medicilor care au parcurs programul de rezidențiat în cadrul unității lor să restituie contravaloarea burselor încasate în perioada rezidențiatului. Aceștia și-au motivat decizia prin faptul că medicii nu au mai activat în cadrul spitalului conform înțelegerii inițiale, după ce aceștia din urmă și-au finalizat studiile de rezidențiat.

Problema de drept care s-a pus în aceste cauze era dacă bursa încasată de medici în timpul parcurgerii programului de rezidențiat are natură salarială sau constituie  pentru  angajator  o  cheltuială cu formarea profesională, în funcție de dezlegarea acesteia  stabilindu-se și existența sau nu a obligației medicului de a restitui contravaloarea bursei în cazul în care nu respectă obligația de a activa o anumită  perioadă  în  unitatea   medical unde  a desfășurat programul   de rezidențiat.

Potrivit punctului de vedere formulat de procurorul general Gabriela Scutea, în practica  judiciară s-au următoarele opinii:

”Într-o primă opinie, s-a considerat că bursa  acordată  medicilor rezidenți are natură salarială și nu constituie o cheltuială a angajatorului  cu formarea  profesională, astfel încât nu este supusă restituirii în cazul în care  nu este respectată obligația de activa o anumită perioadă în unitatea medicală unde s-a derulat programul de rezidențiat. În  acest  sens,  s-a arătat  că bursa de rezidenta fost plătită din fondurile publice  de  unitatea sanitară unde medicul angajat și-a desfășurat activitatea  de rezidențiat, având,față de dispozițiile legale care au instituit-o natura unui drept salarial.

În a doua opinie, s-a apreciat că bursa acordată medicilor rezidenți nu are natură salarială şi constituie  o  cheltuială  a  angajatorului  cu  formarea profesională, astfel încât este supusă restituirii în cazul în care nu este respectată obligaţia de  a  activa  o  anumită perioadă în unitatea medicală unde s-a  derulat programul de rezidențiat. ”

Parteneri