Investigațiile care pot preîntâmpina avorturile spontane