AȘA VĂ mențineți CREIERUL ÎN FORMĂ și îl protejați de ATACUL CEREBRAL și DEMENȚE