“Misiunea: Zero Sângerări”. Hemofilia poate fi ținută sub control, iar persoana afectată poate duce o viață normală