Operaţia care are un risc mai mare de nereuşită în cazul fumătorilor