Sari la conținut

Anunț de ultimă oră: Amenzi usturătoare pentru medici și spitale care nu anunță familiile pacienților în maximum două ore de la internare

sursa foto: arhiva Doctorul Zilei

Un proiect de hotărâre de Guvern care modifică şi completează o Hotărâre mai veche a Executivului cu privire la sancţionarea contravenţiilor la normele în domeniul sănătăţii publice a fost scos din sertar de Ministerul Sănătății și pus în dezbatere publică.

Actul normativ care data din 2011 stabileşte, printre atele, amenzi pentru spitalele care nu asigură aparţinătorilor posibilitatea de a face vizite şi acces la date despre starea rudelor internate, sancţiuni pentru medicii care nu respectă schemele de vaccinare, precum şi pentru nerespectarea normelor de igienă din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Mai mult decât atât, pasibili de amenzi vor fi managerii care nu se asigură că pacienţii au acces la servicii medicale şi în lipsa unui test privind infecţia cu SARS-CoV-2 dar şi laboratoarele de analiză care realizează analize privind calitatea apei şi care nu informează autorităţile cu privire la neconformităţi.

Amenzi pentru spitalele care nu respectă dreptul aparţinătorilor la vizite și la date de acces

Potrivit actului normativ, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:

 • nerespectarea legislaţiei în vigoare privind obligaţia unităţilor sanitare publice de a elabora proceduri şi de a implementa un sistem de informare a aparţinătorilor pacienţilor care să permită ca la cel mult două ore de la internarea pacientului să fie comunicate aparţinătorilor, telefonic/prin sms, la cerere, următoarele informaţii: secţia/ compartimentul unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant şi numărul de telefon apelabil pentru informaţii despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului;
 • nerespectarea de către secţiile/ compartimentele unităţii sanitare publice a obligaţiei informării telefonice, zilnic a aparţinătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/ personalul desemnat, despre starea şi evoluţia pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului, în situaţia în care programul de vizită este suspendat conform prevederilor legislaţiei în vigoare ori în situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea.
 • nerespectarea legislaţiei în vigoare privind afişarea, la loc vizibil, la intrarea în unitatea sanitară publică a programului zilnic de lucru a medicilor curanţi, stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical, în vederea solicitării aparţinătorilor pacienţilor internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii sanitare de a discuta cu medical curant, în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza programului stabilit şi aprobat.
 • nerespectarea legislaţiei în vigoare privind programul de vizite a pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice de către aparţinători;
 • nerespectarea legislaţiei în vigoare privind afisarea programului de vizite la toate intrările în unitatea sanitară, în mod vizibil şi accesibil vizitatorilor, precum şi pe site-ul unităţii sanitare publice;
 • neasigurarea pentru vizitatori, în mod gratuit de către unitatea sanitară, a echipamentului de protecţie adaptat în funcţie de gradul de risc al secţiei”.
 • nerespectarea legislaţiei în vigoare privind accesul permanent a unui însoţitor pentru pacienţii internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu acordul şefului de secţie/ coordonatorului de compartiment.
 • nerespectarea legislaţiei în vigoare privind suspendarea programului de vizită la nivelul unităţii sanitare publice în situaţiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Amenzi pentru furnizorii de servicii medicale implicaţi în procesul de vaccinare

Constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit proiectului de HG, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

 • nedesemnarea unei persoane responsabile cu introducerea datelor în RENV şi a unui înlocuitor, de către conducătorul maternităţii;
 • neeliberarea fişei copilului, la externarea din maternitate, nefurnizarea codului unic de identificare pe fişa printată din RENV, neînscrierea CUI-ului în carnetul de vaccinări al nou-născutului şi neinformarea părintelui/ reprezentantului legal despre obligativitatea prezentării acestei informaţii medicului vaccinator;
 • nerespectarea legislaţiei în vigoare privind responsabilităţile maternităţilor de a asigura participarea personalului vaccinator la sesiunile de instruire organizate de DSP în domeniul implementării RENV şi/sau al vaccinologiei;
 • nerespectarea legislaţiei în vigoare privind participarea persoanelor desemnate la sesiunile de instruire organizate de DSP şi/sau INSP în domeniul implementării RENV şi/sau al vaccinologiei”.
 • nerespectarea legislaţiei în vigoare privind gestionarea electronică a stocurilor de vaccinuri, inclusiv privind completarea fişei de pierderi la momentul înregistrării lor;
 • negenerarea formularului de consum al vaccinurilor, lunar, în format electronic;
 • necomunicarea către DSP a oricărei erori apărută în procesul de vaccinare şi/sau de înregistrare a datelor privind vaccinarea, în cel mai scurt timp, cu notă explicativă semnată care să descrie situaţia neconformă;
 • neverificarea de către persoanele prevăzute în legislaţia în vigoare, periodic a site-ului www.insp.gov.ro, rubrica RENV şi mesageria internă a RENV pentru a afla informaţii la zi despre modificări în aplicaţie, revizuirea manualelor şi/sau a procedurilor de raportare existente;
 • nerespectarea de către medicii vaccinatori a schemelor de vaccinare (vârsta recomandată, tipul vaccinului, intervalul dintre doze şi tipurile de vaccin), conform Calendarului de vaccinare, legislaţiei şi instrucţiunilor de vaccinare în vigoare;
 • nerealizarea de către medicii vaccinatori a catagrafiei persoanelor eligibile la vaccinare şi neîntocmirea necesarului de vaccin în format electronic, cu semnătură digitală şi netransmiterea prin e-mail către DSP;

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Mai citeste si:

Doctorul zilei whatsapp channel