Sari la conținut

Ce sume se dau și ce acte sunt necesare pentru pensia pe caz de boală

Sănatatea pensionarilor
Sursa foto: pexel.com

În România, conform legislației muncii și noii legi a pensiilor, anumite categorii de români vor putea primi pensie pe caz de boală în 2024. Aceste reglementări stabilesc clar cine este eligibil și ce documente sunt necesare pentru dosar. 

Anul trecut, parlamentul român a aprobat noua lege a pensiilor, care clarifică cine poate beneficia și ce sume sunt alocate pentru pensia de boală.

Această pensie, cunoscută sub numele de pensie de invaliditate, este acordată conform Legii 360/2023, dar numai în anumite condiții.

Ea se adresează persoanelor care, din motive medicale, nu mai pot lucra. Legea specifică bolile care permit pensionarea pe caz de boală, incluzând accidente de muncă și boli profesionale constatate conform legislației în vigoare. De asemenea, sunt incluse alte accidente sau boli care nu au legătură directă cu munca prestată de viitorul beneficiar.

Cine poate primi pensie pe caz de boală în 2024

Conform Legii 360/2023, persoanele eligibile pentru pensie de boală sunt cele care au contribuit la fondul public de pensii până la momentul constatării invalidității, dar nu au atins încă vârsta legală de pensionare și a căror capacitate de muncă este afectată de accidente de muncă, boli profesionale sau alte situații specificate.

Pentru calcularea pensiei de invaliditate, se ia în considerare perioada în care persoanele au fost asigurate, începând cu 1 ianuarie 2018. Legea definește, de asemenea, cele trei grade de invaliditate:

 • Gradul I – pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
 • Gradul II – pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
 • Gradul III – pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, permițând persoanei să lucreze cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Cuantumul pensiei de invaliditate oferite de sistemul public este determinat în funcție de perioada de contribuție și de veniturile obținute de-a lungul carierei, fiind influențat de gradul de invaliditate și de valoarea punctului de pensie (1.785 RON începând din ianuarie 2023).

Pentru pensiile de invaliditate de gradul I și II, se acordă un stagiu potențial, care reprezintă un credit pentru perioada de cotizare nerealizată din cauza afecțiunilor invalidante.

Actele necesare pentru dosar

Pentru a beneficia de pensie de boală, conform criteriilor de invaliditate stabilite de lege, sunt necesare următoarele documente pentru dosar. Pe lângă documentele standard necesare pentru ieșirea la pensie, viitorii beneficiari vor trebui să adauge și alte acte care să certifice gradul de invaliditate, inclusiv o cerere-tip atașată la dosar:

 1. Carnetul de muncă (original și copie)
 2. Carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie)
 3. Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie)
 4. Alte acte care dovedesc vechimea în muncă realizată
 5. Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie)
 6. Livretul militar (original și copie)
 7. Diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința eliberată de instituția de învățământ superior care să ateste durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi
 8. Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate
 9. Adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original)
 10. Adeverință privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale (original, dacă este cazul)
 11. Procură specială pentru mandatar (original și copie)
 12. Acte care dovedesc calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii nr. 341/2004 cu modificările și completările ulterioare
 13. Alte acte întocmite conform prevederilor legale care dovedesc elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie (de exemplu, Certificatul de încadrare în grad de handicap)
 14. Decizia medicală asupra capacității de muncă (original)
 15. Adeverință care să ateste data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverință care să ateste data încetării calității de asigurat (original)
 16. Copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fișei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă sau boală profesională, unde este cazul

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Mai citeste si:

Doctorul zilei whatsapp channel