luni, august 8, 2022

Celulele musculare ale inimii sunt stimulate de impulsuri electrice și, drept urmare, se contractă într-un mod uniform și regulat. Dacă acest balans extrem de bine echilibrat se strică, apar problemele

Dana Lascu

Aritmiile cardiace r eprezintă ritmuri anormale ale inimii, își înc epe det alierea, dr. Radu Vătășescu), medic primar aritmolo gie, c ardiologie și medicină internă. Aritmiile, spune el, se împart în bradiaritmii – boli în c are frecvența cardiacă est e s căzută sub normal și tahiaritmii – ritmuri cardiace rapide.

Te-ar mai interesa: Laptele de aur, băutura MINUNE: ajută creierul, te...

Clasificare

BRADIARITMIILE se datorează degenerării țesutului normal de conducere electrică al inimii, cu încetinirea s au chiar într eruperea completă a activității uneia sau a mai multor componente ale sale. TAHIARITMIILE se datorează apariției unor zone anormale la nivelul inimii ce pot descarcă automat impulsuri sau crează veritabile circuite electrice anormale. Acestea duc la apariția de bătăi cardiace suplimentare – extrasistole – s au chiar la înlocuirea completă a ritmului normal – tahicardii. Bradiaritmiile se împart în anomalii ale nodului sinoatrial – boală de nod sinusal și tulburări ale c onducerii impulsurilor electric e de la atrii la ventricul – blocurile de conducere atrioventriculare.

Te-ar mai interesa: Cum să-ți ajuți copilul care suferă de ANXIETATE...

Cauze potențiale și clasificare

Aritmiile cardiace pot avea multiple cauze, printre care: anomalii cardiace punctiforme, c ardiopatia is chemică, leziuni valvulare, hipertir oidie, de zechilibre hidroelectrolitice, c onsum de alcool e xcesiv, dr oguri, dar de mult e ori o cauză anume nu e decelată.

Tahiaritmiile se împart în: a. Aritmii pe cord structural normal – practic aritmia est e singura boală a inimii și vindec area ei duc e la vindecare completă a pacientului:

Te-ar mai interesa: Dureri de spate intolerabile? ACESTE exerciții pot...

● tahicardia paroxistică supraventriculară (TPSV), cu cele mai frecvente forme:

● tahicardia reintrantă atrioventriculară intranodală și

● tahicardia reintrantă atrioventriculară (mediată de o c ale accesorie, în cadrul sindromului WPW)

● flutter-ul atrial tipic

● unele tahicardii atriale

● unele extrasistole ventriculare/ tahicardii ventriculare la pacienți fără o afectare structurală a inimii

Te-ar mai interesa: Cum ne protejăm pancreasul și colonul? 3 sfaturi d...

b. Aritmii pe cord cu afectare structurală – pacientul ar e o boală a țesutului cardiac, iar aritmia est e una dintre c onsecințele ac esteia, vindecarea aritmiei ducând la amelior area simptomelor și a stării de să- nătate a pacientului, dar nu la vindec area completă a bolii de fond:

● fibrilația atrială

● flutter-ul atrial atipic și unele tahicardii atriale

● extrasistolele ventriculare/tahicardiile ventriculare la pacienții cu o afectare structurală a inimii.

Te-ar mai interesa: Horoscop 8-14 august. ACEASTĂ zodie trăiește o per...

^ Semne și simptome

Aritmiile cardiace se pot manifestă variat de la persoană la persoană, uneori fiind complet asimptomatice (pacientul este în aritmie fără să simtă nimic), alteori ducând la pierderea completă a conștienței sau chiar la moarte subită cardiacă, explică dr. Radu Vătășescu. Printre cele mai frecvente acuze ale pacienților cu aritmii se numără: palpitațiile/bătăile rapide, puternice în piept sau în gât, amețeli, stări lipotimice (senzație de slăbiciune, „leșin”), durere sau disconfort toracic, greutate la respirație (dispnee), angoasă, oboseală, tremur.

Cum se tratează

● Tratamentul tahiaritmiilor cardiace poate fi țintit către vindec area acestora – prin ablație transcateter, sau poate urmări controlul simptomelor și al complicațiilor prin utiliz area unor medicamente (antiaritmice, anticoagulante etc).

MEDICAMENTE. Pot avea reacții adverse importante și administrarea lor este recomandată strict de către medicul specialist cardiolog / aritmolog. Pentru unele aritmii amenințătoare de viață, este indicat în unele c azuri implantul unui defibrilator cardiac.

DEFIBRILATOARELE cardiace sunt dispozitive utilizate pentru tratamentul tahiaritmiilor ventriculare cu risc vital – adică ale situațiilor cu stop sau risc de stop cardiac tahiaritmic. Ele au, totodată, și funcție de stimulator c ardiac, în situația unor fr ecvențe cardiace prea scăzute.

ABLAȚIA transcateter est e o pr ocedură minim in vazivă care poate vindeca multe tipuri de aritmii. Pentru a elimina aritmiile c ardiace prin ablație, niște fir e speciale (numit e c atetere) sunt a vansate în int eriorul inimii prin interiorul v aselor de sâng e ( vene s au artere), sub c ontrol radiologic, cu ajutorul căr ora s e distrug ( cauterizează) prin aplic ații de r adiofrecvență mici zone de țesut, suspect ate a a vea r olul esențial în formarea sau menținerea aritmiilor cardiace. Există și alte forme de a distrug e zonele implicate în aritmii, de e xemplu prin înghețar e ( criobalon în c are se introduce nitrogen lichid). P rocedurile ablative au o rată de succes ridicată, ajungând chiar la 95% la unele proceduri, o recuperare postprocedurală rapidă și o rată mică de complicații, majoritatea benigne. Foarte rar, însă, acestea pot fi severe.

● Tratamentul bradiaritmiilor cardiace necesită o e valuare c ompletă de către un medic c ardiolog / aritmolo g, care po ate stabili indic ația de implant de stimulator cardiac. A cest dispo zitiv est e f ormat dintr -un g enerator de impulsuri și din s onde de stimular e. El analizează ritmul spontan al inimii și generează impulsuri electrice pentru a-l corecta. Implantul de stimulator cardiac este o procedura minim invazivă, efectuată sub anest ezie locală. Presupune o incizie mică ant erior de mușchiul pectoral, necesară pentru introducerea generatorului la ni vel subcutan, iar s ondele de stimular e sunt plasate la nivelul cavităților inimii prin intermediul sistemului venos, sub ghidaj radiologic. Recuperarea este rapidă, cu externare de obicei în ziua următoare implantului.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Parteneri
spitale private