Sari la conținut

Coasigurat 2024: cum poți fi asigurat la sănătate, fără să plătești

Sursă foto: Facebook CNAS
Cum poți beneficia de servicii medicale în calitate de coasigurat

Coasiguratul este acea persoană care beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuției, datorită faptului că se află în întreținerea unei persoane asigurate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Persoanele coasigurate aflate în întreținerea unei persoane asigurate își păstrează calitatea de asigurat și drepturile care decurg din aceasta numai pe perioada în care persoana în a cărei întreținere se află are calitatea de asigurat. Prin urmare, când cel care ia în întreținere pe cineva pierde calitatea de asigurat în sistem, și cel pe care l-a luat în întreținere pierde asigurarea.

Coasigurații au acces, la fel ca și cei care-i iau în întreținere, la serviciile medicale din pachetul de bază pentru asigurați.

Cine poate deveni coasigurat în sistemul de sănătate?

Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate pot fi coasiguraţii acestora. În această calitate, nu plătesc contribuţie de sănătate, dar beneficiază de servicii medicale în sistemul de asigurări de sănătate.

În ceea ce privește copilul, acesta nu poate avea calitatea de coasigurat, ci aceea de persoană aflată în întreținere. Copiii cu vârsta de până la 18 ani și tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, dacă își continuă studiile, sunt incluși în categoria de persoane care beneficiază de asigurare, fără sa plătească contribuție. De asemenea, tot în această categorie pot fi încadrați și:

 • Studenții și doctoranzii care desfășoară activități didactice;
 • Tinerii care au până în 26 de ani și provin din sistemul de protecție al copilului;
 • Soția, soțul și părinții care nu venituri proprii și se află în întreținerea persoanei asigurate;
 • Femeile însărcinate și lăuzele;
 • Persoanele cu handicap;
 • Persoanele cu anumite afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate;

Persoanele fizice care au în posesie terenuri agricole și silvice cu o suprafață mai mare de 10.000 de metri pătrați în zonele colinare sau de șes, precum și cele care dețin terenuri de peste 20.000 de metri pătrați în zonele montane nu sunt persoane considerate aflate în întreținere.

Acte necesare pentru a deveni coasigurat

Documentele justificative pentru încadrarea în această categorie de asigurat sunt:

– copii ale cărţilor de identitate ale amândurora;
– declaraţie pe propria răspundere a persoanei coasigurate din care rezultă că nu realizează venituri;
– declaraţie pe propria răspundere a asiguratului că o are în întreţinere.;
– document din care să rezulte reţinerea contribuţiei de sănătate (cupon de pensie, adeverință de salariat, etc);
– documente care atestă relaţia de rudenie (copie a certificatului de căsătorie, copie a certificatului de naştere).

Potrivit legii, persoanele coasigurate nu pot avea, la rândul lor, coasiguraţi.

Asiguratul care vrea să ia în întreținere soțul/soția/un părinte fără venituri trebuie să informeze angajatorul despre acest lucru și să-i dea acestuia anumite documente pe care el să le depună la autorități, documente enumerate în Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 1549/2018:

– act de identitate valabil la data solicitării, original și copie, documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată;
– o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii
– o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă.

Sursă foto: arhiva Doctorul Zilei

Servicii medicale de care poți beneficia în calitate de coasigurat

Marele beneficiu al coasigurării este faptul că persoanele care se încadrează în condițiile pe care le prevede legea pentru a deveni coasigurat au acces la servicii medicale de bază.

În plus, acestea nu trebuie să plătească contribuțiile lunare aferente, așa cum se întâmplă în cazul unui angajat obișnuit.

De cealaltă parte, salariații care au persoane în întreținere pot beneficia de deduceri personale dacă nu depășesc o anumită valoare a salariului. Această deducere variază în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere. Pentru copiii minori, deducerea se poate acorda ambilor părinți, dar pentru celelalte categorii de persoane, aceasta se acordă doar unui singur contribuabil, notează Leaderteam.

Printre serviciile medicale de care pot beneficia asigurații și coasigurații lor se numără:

 • Servicii de medicină primară, pe care le acordă medicul de familie;
 • Consultații medicale la domiciliu;
 • Consultații pentru afecțiuni acute;
 • Asistență stomatologică;
 • Servicii medicale spitalicești precum internări sau urgențe medico-chirurgicale;
 • Consultații periodice pentru persoanele cu boli cronice;
 • Analize de laborator și investigații imagistice;
 • Servicii medicale de urgență atunci cand te afli pe teritoriul unui stat european;
 • Alte servicii medicale adiționale.

Serviciile medicale pe care le poți accesa prin coasigurare oferă o mulțime de avantaje, dar au și câteva limitări. Spre exemplu, anumite specialități medicale sunt garantate doar dacă medicul de familie consideră necesar și îți oferă un bilet de trimitere. De asemenea, mulți asigurați se confruntă frecvent cu probleme legate de calitatea actului medical.

 

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Mai citeste si:

Doctorul zilei whatsapp channel