Sari la conținut

Colegiul Medicilor, în conflict cu CNAS din cauza noului Contract cadru

Colegiul Medicilor din România cere CNAS să transparentizeze studiile şi analizele care stau la baza redactării Contractului cadru, apreciind că este nevoie de o schimbare.

”Sistemul de sănătate are nevoie acută de utilizarea unor noi mecanisme de funcţionare”, au transmis medicii. Reprezentanţii CNAS susţin că procesul de redactare a Contractului cadru şi a normelor de aplicare este transparent şi solicită medicilor să indice care sunt prevederile agreate la negocieri şi care nu se regăsesc în document.

CMR cere transparentizarea de urgenţă a informaţiilor folosite pentru Contractul Cadru

”Colegiul Medicilor din România (CMR) solicită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) transparentizarea efectivă şi imediată – prin punerea la dispoziţia organizaţiilor implicate în procesul de consultare şi negociere – a informaţiilor de tipul analize, studii, cercetări şi alte documente similare care fundamentează deciziile ce au stat la baza redactării celor două proiecte de acte normative de importanţă strategică pentru furnizarea serviciilor de sănătate în România: Contractul – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, respectiv normele metodologice de aplicare a acestuia”, a transmis CMR, înt-un comunicat.

Medicii susţin că ”sistemul de sănătate are nevoie acută de utilizarea unor noi mecanisme de funcţionare, ceea ce implică şi o schimbare a principiilor şi a modului de abordare a Contractului – cadru”.

Potrivit CMR, această necesitate ”nu atrage întotdeauna o alocare suplimentară de fonduri şi care poate şi trebuie să aibă ca punct de plecare procesul de consultare şi negociere”, anunță news.ro.

”Condiţia pentru ca acest lucru să fie posibil este ca demersul să fie unul onest, să aibă permanent în vedere nevoile pacientului, realităţile sistemului medical în ansamblu şi condiţiile minime pentru asigurarea unui act medical de calitate, şi nu premisa greşită potrivit căreia finanţatorul sau cel care are atributul deciziei ştie întotdeauna ceea ce este cel mai bine pentru pacienţi şi pentru profesioniştii din domeniu”, au mai transmis medicii.

CNAS, acuzată de ignorarea cerinţelor medicilor

Aceştia acuză că ”proiectele care au rezultat reprezintă un demers unilateral al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care, pentru a răspunde constrângerilor calendarului impus de necesitatea adoptării actelor normative, în detrimentul predictibilităţii, clarităţii şi accesibilităţii pe care un astfel de parcurs le-ar impune pentru a fi valid, onest şi transparent, decredibilizează consultarea şi negocierea prin nevalorificarea efortului participanţilor la acest proces şi prin neincluderea modificărilor agreate în forma actuală a documentelor”.

”Reiterăm dezaprobarea fermă a colegilor medici din asistenţa medicală primară privind împovărarea birocratică tot mai accentuată a acestora, prin perpetuarea unor prevederi legislative inconsecvente sau discordante, cu consecinţe grave pentru un sector care se află în deficit acut de personal, care ar trebui să fie sprijinit ca factor esenţial pentru consolidarea unor politici publice de sănătate axate pe prevenirea precoce şi monitorizarea activă a stării de sănătate a pacientului”, se mai arată în comunicatul CMR.

Probleme pentru sectorul ambulatorului de specialitate

Medicii atrag atenţia asupra problemelor create sau acutizate pentru sectorul ambulatorului de specialitate, ”vulnerabil deja din cauza deficitului de personal, prin reducerea finanţării acestuia”.

”Menţinem poziţia fermă privind faptul că problemele din sectorul spitalicesc sunt în continuare insuficient şi inconsecvent abordate. Măsurile propuse nu numai că nu rezolvă inechităţile sistemice istorice, ci contribuie la agravarea acestora.

Este esenţial ca CNAS şi Ministerul Sănătăţii să susţină un proces participativ şi colaborativ de identificare a unor soluţii fezabile, cu impact pozitiv, aplicabile etapizat, coerent şi unitar”, se mai arată în comunicatul CMR.

În replică, reprezentanţii CNAS au transmis că ”negocierile pe tema noului Contract-cadru şi a normelor de aplicare a acestuia sunt menite să faciliteze găsirea de soluţii agreate de toate părţile participante. Acest proces este unul complet transparent, care respectă dispoziţiile legale în vigoare.

Proiectul de Contract-cadru a fost actualizat în urma analizării propunerilor transmise de către persoanele interesate, precum şi în urma consultărilor şi negocierilor menţionate anterior, iar proiectul normelor de aplicare a Contractului-cadru se află în acest moment în etapa colectării de propuneri”, a transmis CNAS.

”Solicităm precizarea clară şi concretă a modificărilor formulate de reprezentanţii CMR, în timpul procesului de consultare şi negociere, care au fost agreate cu CNAS şi nu au fost introduse în textul actualizat al proiectului de Contract-cadru.

Pentru prima dată după mai mulţi ani, cele două proiecte de acte normative aduc noutăţi majore pe fiecare tip de asistenţă medicală, iar CNAS va continua procesul de corelare a prevederilor legale cu necesităţile asiguraţilor prin dialog continuu şi transparent cu actorii sociali şi profesionali”, a mai transmis CNAS.

CNAS: noile prevederi ale Contractului Cadru, axate pe prevenţie

Instituţia afirmă că, în scopul armonizării cu interesul populaţiei şi cu strategia naţională de sănătate, noile prevederi sunt axate pe depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra vieţii şi pe monitorizarea activă a stării de sănătate a pacientului, vizându-se degrevarea etapizată a spitalelor de acele cazuri care pot fi diagnosticate şi monitorizate in asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul de specialitate.

”CNAS este întru totul de acord cu necesitatea debirocratizării actului medical şi stimulării financiare a personalului medico-sanitar în corelaţie cu volumul de muncă şi complexitatea cazurilor tratate. Acest lucru se face prin înregistrarea, evidenţierea şi validarea informatizată a serviciilor acordate, dar presupune şi actualizarea tarifelor de decontare la costul real al serviciilor medicale”, a mai transmis instituţia.

Potrivit acesteia, preocuparea pentru debirocratizarea activităţilor desfăşurate de furnizorii de servicii medicale s-a concretizat prin accesarea de către CNAS a 11 proiecte cu finanţare europeană care ţintesc, printre altele:

*validarea online a activităţii medicale şi raportarea în timp real către casele de asigurări de sănătate şi implicit eliminarea raportărilor lunare cu scopul diminuării poverii administrative a medicilor, în avantajul actului medical;

*redimensionarea şi optimizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate (PIAS);

*automatizarea fluxurilor aferente certificatelor de concediu medical, a biletelor de trimitere, a scrisorilor medicale, a recomandărilor de îngrijiri la domiciliu şi de dispozitive medicale, eliminarea formularelor pe hârtie şi utilizarea exclusivă a formularelor electronice;

*conectarea la platforma europeană de sănătate.

”Având în vedere că soluţiile optime pentru sistemul de sănătate din România se pot identifica doar prin dialogul consistent între profesioniştii din domeniu, în cadru organizat, îi invităm pe reprezentanţii CMR, alături de celelalte organizaţii reprezentative din domeniul medical, la următoarea rundă de negocieri şi consultări pe tema normelor de aplicare a Contractului-cadru, în perioada 2-16 mai a.c., conform calendarului afişat pe site-ul CNAS, www.cnas.ro”, a mai transmis CNAS.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Mai citeste si:

Doctorul zilei whatsapp channel