Sari la conținut

Cum poți beneficia, gratuit, de îngrijiri la domiciliu?

Pacientii asigurati prin serviciul public de sanatate pot beneficia de maximum 90 de zile intr-un an calendaristic de ingrijire la domiciliu.Practic, tot ce inseamna servicii de recuperare postoperatorie sau boala cronica poate fi tratat acasa, iar serviciul este unul gratuit si decontat de Casa de Asigurari de Sanatate. Beneficiul psihic creste simtitor in randul pacientilor, care evita astfel si contractarea unei infectii intraspitalicesti, in timp ce costurile statului privind cazarea acestora scad drastic, in conditiile in care o zi in spital costa 350 de lei, iar numarul paturilor este oricum insuficient.

Ingrijirea la domiciliu este un serviciu la care tot mai multi bolnavi apeleaza pentru a nu fi nevoiti sa ramana in spital, insa acesta poate fi accesat numai cu acordul medicului de familie sau al celui din unitatea medicala unde pacientul se afla internat. Insa numai daca situatia pacientului o permite, nefiind acceptate cazuri in care acesta se afla intr-o situatie critica. Acasa, bolnavul, care isi va primi medicamentele compensate cu ajutorul Casei de Asigurari de Sanatate, va beneficia de recuperare, monitorizare si tratament, toate actele medicale pe care un asistent medical le poate face.

„In cazurile in care e nevoie, oferim si pampers pentru bolnavi. Zilnic, o echipa va merge la pacientul respectiv pentru tratament si monitorizare, exista o comunicare permanenta intre cele doua parti, inclusiv cu medicul care a oferit recomandarea pentru ingrijire la domiciliu. In plus, noi nu percepem si nu acceptam atentii de la pacienti. Am concediat doi angajati pentru ca au acceptat, mi se pare strigator la cer”, afirma Nicoleta Diaconescu, directorul Omega Medical. Pe langa Bucuresti, in alte mari orase din tara, cum ar fi Constanta sau Braila, au aparut furnizori privati pentru ingrijirea la domiciliu, un serviciu care poate scapa statul de povara unor costuri uriase. De altfel, o zi deingrijire la domiciliu costa de 7 ori mai putin decat atunci cand bolnavul se afla internat in spital.

Cum poti beneficia de asistenta medicala acasa

In cazul in care pacientul este internat intr-un spital de stat si te afli in faza de recuperare, in urma unei discutii cu doctorul curant, care trebuie sa isi dea acordul, va primi o recomandare de ingrijire la domiciliu. Solutionarea documentatiei dureaza aproximativ 5 zile, fiind nevoie de cereri la Casa de Asigurari de Sanatate din judetul in care locuieste, insa in multe cazuri, furnizorul privat este cel care preia cazul.

„Odata ce pacientul a venit sa solicite serviciile noastre, atunci ne vom ocupa de toate actele necesare, iar de a doua zi, acesta va benefica de ingrijire la domiciliu chiar daca dureaza pana vom primi raspunsul de la CAS, care uneori poate fi si negativ. Ne asumam acest risc”, mai spune Nicoleta Diaconescu. Daca bolnavul nu este internat, dar in urma unei discutii cu medicul de familie se stabileste ca are nevoie de ingrijire la domiciliu, poate depune cererea pentru a beneficia de aceste servicii.

SERVICII MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU SI INGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU

Reglementarile privind serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu oferite de catre furnizorii de servicii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, Hotararea de Guvern nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr.423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

 • Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.
 • Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate din spitale la externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini.
 • In functie de statusul de performanta ECOG, bolnavul poate fi:
  • incapabil sa desfasoare activitati casnice, este imobilizat in fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesita sprijin pentru ingrijirea de baza (igiena si/sau alimentatie si/sau mobilizare) – statusul de performanta ECOG 3.
  • complet imobilizat la pat, dependent total de alta persoana pentru ingrijirea de baza (igiena, alimentatie, mobilizare) – statusul de performanta ECOG 4
 • Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri medicale la domiciliu, numai ca o consecinta a consultatiei medicale raportate si validate de casa de asigurari de sanatate.
 • Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se consemneaza de catre medicul curant al pacientului in biletul de externare, la externarea acestuia, sau in registrul de consultatii si fisa de observatie a pacientului, in ambulatoriu, asupra necesitatii efectuarii ingrijirilor medicale.
 • Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul „Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu”, dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai multe etape (episoade de ingrijire).
 • Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.
 • Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri paliative la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru acordarea de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu.
 • Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda pe baza de recomandare pentru ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratilor eligibili. Sunt considerati eligibili, pacientii cu afectiuni oncologice si cei cu HIV/SIDA, cu speranta limitata de viata si cu status de performanta ECOG 3 sau 4.
 • Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu se face de catre medicii de specialitate cu specialitati oncologie si boli infectioase, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
 • Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu se stabileste de catre medicul care a facut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri paliative o singura data in viata. In situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paliative.
 • Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul „Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu”, dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in mai multe etape (episoade de ingrijire). Un episod de ingrijire este de maxim 30 de zile de ingrijiri

CUM BENEFICIEZ DE ACESTE SERVICII?

 • Asiguratii beneficiaza de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv, ingrijiri paliative la domiciliu in baza recomandarii medicale. Recomandarea medicala se elibereaza in trei exemplare, din care un exemplar ramane la medic. Un exemplar impreuna cu cererea de acordare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu se depun de catre asigurat, de catre unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana imputernicita legal in acest sens sau de reprezentantul legal al acestuia la casa de asigurari de sanatate la care se afla in evidenta asiguratul. Al treilea exemplar ramane la asigurat, urmand a fi predat furnizorului de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu care ii va acorda serviciile respective, daca cererea a fost aprobata, impreuna cu decizia de acordare de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu.
 • Termenul de valabilitate a recomandarii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la casa de asigurari de sanatate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandarii.
 • Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul, insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului si al imputernicitului, dupa caz, (in copie), codul numeric personal – CNP, recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare in copie, semnat si parafat de medic, cu stampila unitatii sanitare in care a fost internat pacientul, si declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca afectiunea nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv.
 • Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza recomandarea medicala cu specificarea domiciliului copilului si certificatul de nastere (in copie) cu codul numeric personal – CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.
 • Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si recomandarea primita, intr-un interval de 2 zile lucratoare de la data depunerii, iar cererea este aprobata in limita sumei prevazute pentru aceasta destinatie. Pentru o eficienta comunicare consultati lista dosarelor validate din punct de vedere medical si formal. La analiza cererilor si recomandarilor primite, casa de asigurari de sanatate va lua in considerare statusul de performanta ECOG al asiguratului si numarul de zile de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul in anul respectiv, astfel incat sa nu depaseasca numarul de zile prevazut de lege.
 • Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
 • In cazul acceptarii, cererea este supusa aprobarii si, respectiv, emiterii deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie.
 • Asiguratul, unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurari de sanatate se adreseaza unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu aflat in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate si care este inclus in lista de furnizori, inscrisa pe versoul deciziei.
 • Casa de asigurari de sanatate elibereaza decizii pentru ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative care nu se suprapun ca perioada de timp in care sunt acordate de catre furnizor/furnizori aceste servicii.
 • Pentru a beneficia din nou de ingrijiri medicale la domiciliu asiguratul reia procedura de aprobare de catre casa de asigurari de sanatate a ingrijirilor medicale la domiciliu in limita numarului de zile prevazut la alin. (3), din Norme.
 • Pentru a beneficia din nou de ingrijiri paliative, asiguratul reia procedura de aprobare de catre casa de asigurari de sanatate a ingrijirilor paliative in limita numarului de zile prevazut la art. 5 alin. (3), cu exceptia situatiei in care intreruperea ingrijirilor paliative a survenit ca urmare a internarii asiguratului, situatie in care se suspenda episodul de ingrijiri paliative fara a fi necesara reluarea procedurii de aprobare de catre casa de asigurari de sanatate.
 • Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu completeaza pentru fiecare asigurat caruia ii acorda servicii o fisa de ingrijire care contine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de ingrijiri medicale/ingrijiri paliative acordate, data si ora la care acestea au fost efectuate, durata, semnatura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), a persoanei imputernicite legal in acest sens sau a reprezentantului legal al acestuia, care confirma efectuarea acestor servicii, semnatura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum si evolutia starii de sanatate.
 • Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu si asigurarea accesului asiguratilor la aceste servicii, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea acordarii serviciilor emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de prioritate pentru asigurati.
 • Criteriile de prioritate, precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul si stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea si de nivelul de dependenta al bolnavului, se stabilesc de catre serviciul medical al casei de asigurari de sanatate, cu avizul Consliului de administratie, se aproba prin decizie de catre presedintele-director general si se publica pe pagina web a acesteia.
 • Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordarii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu este de 10 zile lucratoare de la data emiterii acesteia de catre casele de asigurari de sanatate.
 • In situatia in care, un asigurat beneficiaza atat de ingrijiri medicale la domiciliu cat si de ingrijiri paliative la domiciliu, numarul total de zile de ingrijire nu poate fi mai mare de 90 de zile in ultimele 11 luni.

Pentru depunerea cererilor si ridicarea aprobarilor pentru servicii de ingrijiri la domiciliu, asiguratii se vor adresa Biroului de specialitate din cadrul CAS.

Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative se face in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia, cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini, in conditiile stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 723 din 19 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobareaNormelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015.

Medicii care recomanda servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative nu pot fi reprezentanti legali, angajati, asociati, administratori ai unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si de ingrijiri paliative sau isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu si de ingrijiri paliative.

Recomandarea medicala pentru ingrijiri la domiciliu va avea continutul din “ Anexa 27 C \ Recomandare medicala pentru ingrijiri paleative ” Anexa 27 D si va fi depusa in original cu TOATE rubricile completate, semnata, parafata de catre medic cu stampila unitatii, cu codificarea DIAGNOSTICELOR (conform CIM X ). Recomandarea va contine si precizarea activitatilor zilnice pe care pacientul nu le poate indeplini ( art. 1 aliniat 2 Anexa 25 Norme ).

Recomandarea pentru ingrijiri paleative se face numai de catre medicii de specialitate cu specialitati oncologice si boli infectioase pentru pacientii cu afectiuni oncologice si cei cu HIV/SIDA cu speranta limitata de viata si cu status de performanta ECOG3 / 4 (Art. 4 aliniat 3 si 5 Anexa 25 ).

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paleative la domiciliu se stabileste de catre medicul care a facut recomandarea dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri paleative o singura data in viata. In situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive la calcularea celor 90 de zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paleative.

Orice modificare/completare se va realiza cu semnatura si parafa medicului care a facut recomandarea fara stersaturi.

ACTE NECESARE

Acte necesare pentru dosarul depus de pacient:

 • Cerere tip intocmita de pacient pentru solicitarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu – in original
 • Declaratie pacient referitoare la faptul ca nu a fost accident de munca, boala profesionala sau accident sportiv
 • Copie CI semnate conform cu originalul
 • Dovada de asigurat al CAS:
  • salariati – adeverinta de la angajator
  • pensionari – talon de pensie semnate conform cu originalul
 • Recomandare medicala pentru ingrijiri la domiciliu in original conform Anexa nr. 27 C sauRecomandare medicala pentru ingrijiri paleative in original conform Anexa nr. 27 D
 • Bilet de externare pentru recomandarea emisa de medicul din spital la externare – in copie, semnate conform cu originalul
 • Alte documete – scrisoare medicala/ retete/ orice alt document medical care atesta diagnosticile stabiliate conform competentei pentru care se face recomandarea – in copie, semnate conform cu originalul

Acte necesare pentru dosarul depus de imputernicit:

 • Cerere tip intocmita de imputernicit pentru solicitarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu – in original, semnata de imputernicit
 • Declaratie scrisa de pacient (in original) referitoare la faptul ca nu a fost accident de munca, boala profesionala sau accident sportiv
 • Declaratie tip realizata de pacient pentru imputernicit – in original, semnata atat de pacient cat si de imputernicit
 • Carte de identitate pacient/certificat de nastere -in copie – semnate conform cu originalul
 • Carte de identitate sot/sotie/ parinte/fiu/fiica/imputernicit/reprezentant legal – in copie, semnate conform cu originalul
 • Dovada de asigurat al CAS:
  • adeverinta de la angajator in termen de 3 luni de la eliberare in original sau copie
  • talon de pensie din ultimile 3 luni, adeverinta de asigurat, dupa, caz in copie
 • Recomandare medicala pentru ingrijiri la domiciliu in original conform Anexa nr. 27 C sau Recomandare medicala pentru ingrijiri paleative in original conform Anexa nr. 27 D
 • Bilet de externare pentru recomandarea emisa de medicul din spital la externare – in copie semnate conform cu originalul
 • Alte documete – scrisoare medicala/ retete/ orice alt document medical care atesta diagnosticile pentru care se face recomandarea stabilite conform competentelor si a curiculei de pregatire – in copie

Acte necesare pentru furnizori in vederea comunicarii intreruperilor efectuarii serviciilor medicale sau finalizarii episoadelor de servicii medicale pentru pacientii care beneficiaza de un nou episod de ingrijire medicala:

 • Formular tip de anunt pentru finalizarea episodului de ingrijire medicala la domiciliu de 30 zile
 • Formular tip de anunt pentru intreruperea episodului de ingrijire medicala la domiciliu

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Doctorul zilei whatsapp channel