joi, ianuarie 21, 2021
Parcalabu Liliana

Probabil că nici una dintre pericopele evanghelice care se citesc peste an nu are actualitatea percutantă a celei din Duminica a treia după Rusalii.

Adrian Pătrușcă

Titlul ei spune totul: „Despre grijile vieții”. „Omul este rezultatul grijilor sale”, afirmă părintele Vasile Gordon. Așa se explică de ce omul zilelor noastre, copleșit de griji, stresat, mereu în criză de timp, alergând bezmetic, fără odihnă și fără orizont, ca un hamster pe roata din cușca sa, este probabil cel mai bolnav din întregul șir de oameni pe care i-a cunoscut istoria.

Și totuși medicamentul este chiar sub nasul său. El a fost prescris de Iisus Hristos cu 2000 de ani în urmă, în celebra sa Predică de pe Munte. Iată-l: „Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult!

Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui; nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât haina?

Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare și Tatăl vostru Cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți?

Luați seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, și vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?

Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii; doar știe Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă.”