Sari la conținut

După cât timp de la depunerea dosarului se plăteşte prima pensie: Termenul este de 45 de zile, dar…

prima pensie
Sursă foto: arhiva Doctorul Zilei
pensie

După cât timp se plăteşte prima pensie de la depunerea dosarului? Pensionarii care și-au depus dosarul de pensionare așteaptă cu nerăbdare să încaseze prima pensie. Dar cât au de aşteptat până în momentul în care vor încasa banii?

Cât timp așteaptă pensionarii să încaseze prima pensie?

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.

În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.

Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii emisă în condiţiile prevăzute de lege şi se acordă de la data înregistrării cererii.

De ce durează atât de mult
Conform CNPP, termenul de soluționare pentru cererea de pensionare este de 45 de zile de la depunerea ei. Sunt cazuri însă în care procedura poate dura mai mult, din cauza numărului mic de angajați și al numărului mare de dosar, potriviti money.ro.

Astfel, potrivit sursei, un pensionar va avea de așteptat până când va primi prima sa pensie, maxim două luni de zile însă.

Articolul 106 din Legea 263/2010 actualizată, arată, la alin. 1: „admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii“.

În lege este menționat termenul de 45 de zile

Pensie
Sursă foto: Playtech

Chiar dacă în lege este menționat termenul de 45 de zile de la înregistrarea cererii, acest lucru nu înseamnă că vei primi banii la timp.

Cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege se depune la Casa de Pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare, prevăzute de lege.

Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a Casei teritoriale de pensii.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

Decizia Casei teritoriale de pensii se comunică în scris atât persoanei care a solicitat pensionarea, cât şi angajatorului, în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

Decizia de pensie emisă de casa teritorială de pensii poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia centrală de contestații.

Decizia Casei teritoriale de pensii, necontestată în termen, este definitivă

Tot ce trebuie să știi despre pensia anticipată, pensia de invadilitate și pensia de urmaș:

  • Pensia anticipată. Ideea de a te pensiona anticipat se adresează persoanelor care efectiv nu mai pot să muncească, dar şi persoanelor care nu mai vor să muncească, caz în care apare discuţia despre condiţiile care trebuiesc îndeplinite.

Pensionarea anticipată se adresează persoanelor care mai au cel mult cinci ani până să îndeplinească vârsta reală de pensionare şi persoane care au îndeplinit condiţiile necesare pentru a se putea pensiona anticipat.

Drepturile de pensie anticipată sau de pensie anticipată parțială se cuvin şi se plătesc de la data acordării drepturilor, dar nu înainte de data încetării calității de asigurat

  • Pensia de invadilitate. Drepturile de pensie de invaliditate se acordă și se plătesc:
  1. de la data înregistrării cererii;
  2. de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calității de asigurat, cu excepția asiguraților prevazuți la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, în situaţia pensiei de invaliditate.
  • Pensia de urmaş. Drepturile de pensie de urmaș, în cazul persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege la data decesului susținătorului asigurat, se acordă la cerere:
  1. Din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător era pensionar, la data decesului;
  2. De la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei suspinător nu era pensionar, la data decesului;
  3. De la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Doctorul zilei whatsapp channel