luni, decembrie 6, 2021

Daniela Șerb

În baza asigurării medicale obligatorii, Casa Națională de Asigurări de Sănătate decontează până la 90 de zile de îngrijiri la domiciliu într-un an pentru pacienții nedeplasabili sau cu boli terminale

Îngrijirile medicale la domiciliu fac parte din sistemul de îngrijiri integrate de care poate beneficia o persoană cu nevoi medicale, vârstnicii sau persoanele cu dizabilități, atât la externarea din spital, cât și în cazul unor boli terminale, explică Măriuca Ivan, președinta Asociației Crucea Alb-galbenă, unul dintre furnizorii de astfel de servicii în contract cu casa de asigurări de sănătate.
Au dreptul la îngrijiri medicale persoanele cu afecțiuni cronice sau acute, care au un anumit nivel de dependență și o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară pentru a primi tratamentul de care au nevoie.
De la tratamentele medicale până la toaleta bolnavului, toate pot fi acordate acasă, într-un fel de sistem ambulatoriu, în baza unui dosar întocmit și depus la Casa de Asigurări.
Ce acte trebuie depuse
la dosar
Actele care trebuie atașate la dosar în vederea obținerii acestui tip de îngrijire constau într-o cerere pe care o depune asiguratul sau aparținătorul acestuia, însoțită de un document din care să reiasă calitatea de asigurat, actul de identitate a asiguratului, în copie, recomandarea medicului pentru îngrijiri medicale la domiciliu, biletul de externare din spital, în copie, semnat și parafat de medic, cu ștampila unității medicale unde a fost internat bolnavul și declarația pe proprie răspundere că boala nu este una profesională, a apărut în urma unui accident de muncă sau sportiv. Casa de asigurări de sănătate analizează cererea și recomandarea primită într-un interval de două zile lucrătoare de la data depunerii și cererea este aprobată în limita sumei prevăzute cu această destinație.
Liber la alegerea
furnizorilor
De cele mai multe ori recomandarea de îngrijire la domiciliu este dată de medic către un anumit furnizor, dar pacientul trebuie să știe că poate alege orice alt furnizor de servicii medicale din lista înscrisă pe verso-ul deciziei date de Ministerul Sănătății. Cu atât mai mult cu cât există în piață furnizori care silesc pacientul să semneze și pentru servicii medicale pe care nu le-au primit în ideea decontării unor fonduri mai mari de la Casă.

Te-ar mai interesa: Cea mai importantă tradiție de Sfântul Nicolae. Î...

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Parteneri

Ultimele stiri