Sari la conținut

Legea ambroziei a fost modificată. Obligația care le revine propritarilor de terenuri

Sursă foto: Getty Images
Noua lege a ambroziei

Camera Deputaţilor a adoptat pe data de 13 septembrie, în calitate de for decizional, proiectul de modificare a legii pentru combaterea ambroziei. Iniţiativa dezbătută în plen scurtează termenele după care proprietarii de terenuri pot fi sancţionaţi în contextul în care alergiile provocate de această plantă afectează tot mai mulţi oameni şi iau forme tot mai grave.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 62/2018.

Astfel, prin proiect este urmărită ajustarea termenelor în care proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, au obligaţia efectuării lucrărilor de întreţinere a terenurilor, raportat la perioadele de răsărire si înflorire a buruienii ambrozia.

De asemenea, este preconizată instituirea, pe de-o parte, a posibilităţii de realizare a respectivelor lucrări de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea şi pe cheltuiala persoanelor în sarcina cărora este stabilită această obligaţie, iar pe de altă parte, a posibilităţii realizării acestor lucrări de către respectivele autorităţi, în cazul în care subiecţii obligaţiei legale nu o îndeplinesc de bună voie.

Citeste si:

„În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităţilor publice locale, lucrări de întreţinere a terenurilor prin smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice.

Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia”, arată propunerea legislativă adoptată de către deputaţi, miercuri, 13 Septembrie 2023.

Alergia la ambrozie
Sursă foto: arhiva Doctorul Zilei, Alergia la ambrozie

Iniţiativa legislativă instituie „posibilitatea de realizare a respectivelor lucrări de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea şi pe cheltuiala persoanelor în sarcina cărora este stabilită această obligaţie”.

„Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole pot solicita efectuarea acestor lucrări de către autorităţile administraţiei publice locale.

Autorităţile administraţiei publice locale vor proceda la efectuarea lucrărilor, pe cheltuiala solicitantului, în măsura în care dispun de mijloacele necesare efectuării acestora sau îl vor informa pe acesta că nu pot da curs solicitării şi că obligaţia legală subzistă.

Modalitatea de plată a contravalorii prestaţiilor serviciilor de curăţare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale”, conform proiectului.

Totodată, în situaţia în care autorităţile locale, la expirarea termenului de 15 zile de la transmiterea avertismentului, constată că proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole nu au efectuat lucrări de curăţare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, pot interveni pe terenurile infestate pentru a le curăţa.

În plus, „în toate cazurile în care proprietarul notificat nu permite accesul pe terenul supus lucrărilor de intervenţie în vederea executării acestora de către autoritatea administraţiei publice locale, primarul solicită autorizarea instanţei judecătoreşti competente, prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor”.

„Costurile generate de efectuarea lucrărilor de prevenire, combatere şi distrugere a speciei Ambrosia artemisiifolia vor fi suportate de către proprietarii, deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole”, conform propunerii de lege.

Camera Deputaţilor a adoptat decizional proiectul de lege şi astfel legea merge la promulgare.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.