sâmbătă, iunie 25, 2022

Potrivit legii, decesul unei persoane care are venituri extrasalariale nu duce la scutirea de la plata contribuței la sănătate. În ce condiții pot moștenitorii prelua obligația plății?

Mai exact, potrivit unui ordin ANAF privind procedura de reglementare publicat în Monitorul Oficial se menționează:

”Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 din aceeași lege, care în cursul anului fiscal au decedat, contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată este cea aferentă perioadei de până la luna în care survine decesul”.

Te-ar mai interesa: Depresie după avort spontan: 5 moduri de a face fa...

Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, compartimentul de specialitate al ANAF identifică aceste situații de deces ale contribuabilului fie prin date comunicate de către evidența persoanelor, fie prin constatările proprii și recalculează contribuția la sănătate conform prezentei proceduri.

”(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 din Codul fiscal sunt persoanele care se încadrează în următoarele categorii şi au optat pentru plata contribuţiei:

a) persoanele fizice care au estimat pentru anul fiscal venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 alin.
(1) lit. b) – h) din Codul fiscal sub nivelul plafonului minim anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative;

Te-ar mai interesa: Val de căldură cu consecințe grave asupra populați...

b) persoanele fizice care nu au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal şi nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) din Codul fiscal;

c) persoanele fizice care au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate”.

Te-ar mai interesa: Ce se întâmplă cu creierul când bei vin sau țuică....

“Desigur, decesul contribuabilului nu conduce la scutirea la plată a contribuției la sănătate. Suma contribuției datorate la plată va fi menționată în certificatul de atestare fiscală solicitat de notarul public la care se realizează dezbaterea succesiunii, mai explică Adrian Bența, consultant fiscal citat de hotnews.ro

Astfel, în cazul acceptării succesiunii moștenitori preiau și obligația plății contribuției la sănătate și au calitatea de debitori către bugetul de stat.

Te-ar mai interesa: Dormi cu luminile aprinse? Te poate face diabetic ...

„12. În situaţia în care succesiunea persoanei fizice decedate a fost acceptată de moștenitori, organul fiscal emite şi comunică decizia prevăzută la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, către persoanele care devin debitori, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 60 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorități sau instituții publice, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în documentul publicat în Monitorul Oficial care poate fi citit integral AICI.

Te-ar mai interesa: Monica Pop, după ce a fost operată de cancer pentr...

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Parteneri
spitale private