duminică, mai 31, 2020

Programul care asigură accesul pacienților la tratamente noi, inovative este cel care dă posibilitatea realizării contractelor cost volum. Contractele cost-volum suplimentează accesul la medicamente, acest tip acces a pacienților la medicamente funcționează în paralel cu programele naționale și sunt finanțate tot de CNAS.

Primele contracte de tip cost-volum, care asigură accesul la tratamente noi, inovative,  au început să se aplice în 2015, iar la ora actuală sunt în derulare 41 de contracte de tip cost-volum și 3 contracte de tip cost-volum-rezultat, pentru un număr de 25 de medicamente din ariile terapeutice oncologie, boli rare, hepatită cronică virală C etc.

Citește și:

O parte din aceste medicamente vin în completarea programelor naționale curative derulate de CNAS, iar altele țintesc boli cu impact care nu sunt cuprinse în programe, cum ar fi afecțiunile cardiovasculare și psoriazisul sever

In legislația specifică se stabilește că contractele cost-volum sunt înțelegeri scrise încheiate de CNAS cu firmele care pun pe piața românească anumite medicamente noi, inovative, pentru asigurații care au nevoie de tratamentul respectiv. Medicamentele inovative au în general prețuri mari, ceea ce face uneori dificilă, dacă nu chiar imposibilă, decontarea integrală a acestora din fondurile inevitabil limitate ale sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Decontare doar dacă tratamentele noi, inovative a avut succes

Citește și:

Un avantaj al legislației privind contractele cost-volum îl reprezintă posibilitatea ca decontărea medicamentelor să poată fi legată de rezultatul tratamentului, altfel spus se decontează doar cantitatea de medicamente utilizată pentru pacienții la care tratamentul a avut succes.

La ora actuală, legislația reglementează distinct mecanismele care stau la baza încheierii contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, ceea ce a permis creșterea accesului pacienților la medicamentele inovative în funcție de indicația terapeutică, stadiul bolii și afecțiunile asociate. Pentru contractele de tip cost-volum, se prevăd grile de procente fixe care se aplică progresiv la valoarea consumului trimestrial de medicamente, în funcție de raportul dintre numărul de pacienți efectiv tratați într-un trimestru şi cel al pacienților eligibili conform contractului respectiv. Pentru contractele cost-volum-rezultat se stabilește un cost efectiv/pacient cu rezultat medical, cost efectiv care se aplică atât pentru situațiile în care există un singur medicament, cât și pentru situațiile în care există două sau mai multe medicamente substituibile pe aceeaşi indicație terapeutică. Pentru pacienți, nu există nicio contribuție personală, diferența dintre prețul de comercializare și costul efectiv/pacient cu rezultat medical fiind suportată de deținătorii de autorizație de punere pe piață, cu titlul de contribuție trimestrială.

Tratamente noi, inovative aplicate pentru hepatita cronică virală tip C

Citește și:

Acest tip de contract este utilizat în prezent pentru asigurarea tratamentului fără interferon al hepatitei cronice virale C, la care rata de succes este în jur de 99%.

Începând cu 1 septembrie 2018, numărul pacienților eligibili a fost mărit la 13.000, permițându-se accesul la medicație și bolnavilor aflați în stadiul F1 de fibroză hepatică. Medicii au posibilitatea de a aplica trei scheme terapeutice, astfel încât tratamentele să poată fi personalizate în funcție de starea clinică a fiecărui pacient.

România este considerată un exemplu de bună practică pe plan european în privinţa acţiunilor vizând combaterea infecţiei cu virusul hepatitic C şi reducerea prevalenţei bolii, în linie cu obiectivul prevăzut în documentele strategice ale OMS și UE, de eradicare a hepatitelor cronice B și C până în anul 2030

Parteneri