Sari la conținut

Se dau 7.567 de lei de la stat. De această sumă pot beneficia toți românii

Bani de la stat
Sursă foto: Playtech

Se dau 7.567 de lei de la stat. De această sumă pot beneficia toți românii în cazul unui deces. Vezi ce documente sunt necesare pentru a solicita acest sprijin.

Ajutor de înmormântare

Valoarea pentru ajutorul de deces 2024 este stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mică decât valoarea câștigului salarial mediu brut.

Valoarea ajutorului de deces a fost majorată

bani de la stat pentru înmormântare
Sursă foto: arhivă Doctorul ZIlei

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea ajutorului de deces a fost majorată la suma de 7.567 de lei, comparativ cu suma de 6.789 de lei înregistrată în anul 2023.

De asemenea, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se ridică la 3.784 de lei.

Ajutorul de deces este acordat în termen de 3 zile

Instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj în cazul decesului unui șomer sau a unui membru de familie al acestuia;
Casa teritorială de pensii în cazul decesului unui pensionar sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:

  • asiguratului;
  • pensionarului;
  • persoanei care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, dacă anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu;
  • unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului;
    unui membru de familie al persoanei aflate în concediu pentru creşterea copilului.

Cine beneficiază de ajutorul de deces

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele,  tutorele, curatorul.

Cheltuielile ocazionate de deces

Mai mult, potrivit legii, oricare persoană poate încasa suma de la stat dacă  dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Membru de familie, în sensul legii, poate fi:

• soţul/soţia;
• copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;
• părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

 Actele necesare acordării ajutorului de deces

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
• certificat de deces (original şi copie);
• act de identitate al solicitantului (original şi copie);
• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
• adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
• dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „Achitat”, data, semnătura şi ştampila, potrivit Capital.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Doctorul zilei whatsapp channel