duminică, august 7, 2022

Sfântul Ilie 20 iulie. În fiecare an, pe 20 iulie, creştinii ortodocşi prăznuiesc marea sărbătoare a Sfântulului Prooroc Ilie, unul dintre cei mai importanţi prooroci din Vechiul Testament. Este considerat făcător de minuni, aducător de ploi şi ocrotitor al recoltelor.

Ce nu ai voie să faci: Va fi pagubă mare


Tradiții ți obiceiuri

  • De Sfântul Ilie, este indicat să mănânci nuci şi mere, al căror consum este interzis până în această zi, pentru a nu aduce grindina asupra pomilor şi pentru a nu primejdia recoltele;
  • Femeile de la sate culeg busuioc şi îl duc la biserică, aşezându-l la icoane. Tot ele pregătesc pachete pe care le dau de pomană pentru sufletul copilaşilor morţi devreme;
  • De asemenea, se pot împarți fructe, apă, flori de câmp şi alte bucate.

Superstiţiile care dăinuie de Sfântul Ilie

  • Printre superstiţiile care dăinuie de Sfântul Ilie, se numără și purtarea ramurilor de salcie pentru a-i feri pe oameni de trăznete. De asemenea, în ziua de Sfântul Ilie oamenii nu lucrează pentru a nu-l mânia pe acesta şi a nu-l face să arunce fulgere asupra lor şi grindină şi prăpăd asupra recoltelor;
  • Tradiția mai spune că oamenii nu trebuie să plece la drum pentru a nu fi loviţi de fulgere și că trebuie să îşi facă cruce, pentru că Dumnezeu i-a poruncit Sfântului să lovească în toate, numai în cruce nouă nu, ştiute fiind puterile nemarginite ale Crucii Sfinte in lupta cu diavolul;
  • Dacă va ploua în această zi, pomii îşi vor strica roadele şi recolta va fi săracă și că plantele medicinale, de leac, au puteri mai mari dacă sunt culese în această zi;
  • În plus, fetele tinere, nemaritate, îşi pot visa alesul de Sfântul Ilie.

Oamenii se pot ruga Sfântului Ilie pentru sănătate, pentru pace sufletească, pentru ajutor.

Te-ar mai interesa: Horoscop 8-14 august. ACEASTĂ zodie trăiește o per...

Preamărite și preaminunate proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la față, acum sălășluind în locașurile raiului și stând în fața tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în fața sfintei tale icoane, și cu umilință alergăm către mijlocirea ta.

Te-ar mai interesa: Alimentul comun care reduce riscul de deces. Nutri...

Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinței, al izbăvirii de păcate și cu atotputernica Sa bunăvoință să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumâdu-ne spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor și a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeții, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu și al izbăvirii aproapelui.

Te-ar mai interesa: Dureri de spate intolerabile? ACESTE exerciții pot...

Nimicește prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul creștinesc prin necinstirea credinței dreptslăvitoare, față de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părinților și a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului și a pierzaniei.

Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale, preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune.

Te-ar mai interesa: 7 sfaturi de aur: Ce să faci și ce nu trebuie să f...

Mijlocește, proorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri râvna fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătura, cucernicie și tărie în ispite; judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obijduiți; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar dreptcredincioșilor supunere și ascultare față de cârmuitori, cum și îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace și cucernicie, să petrecem veacul acesta.

Te-ar mai interesa: Laptele de aur, băutura MINUNE: ajută creierul, te...

Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în Împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, potrivit doxologia.ro.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Parteneri
spitale private