sâmbătă, iunie 25, 2022

Daniela Șerb

Pacienții nedeplasabili sau cei aflați în îngrijiri aplicative pot beneficia de 90 de zile, pe an, de tratamente și servicii medicale acasă, pe baza asigurării medicale
Puțini pacienți știu că în baza asigurării medicale pe care o plătesc lunar către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pot beneficia de servicii medicale la domiciliu, în caz de nevoie.
Au dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu persoanele cu afecțiuni acute și cronice care prezintă un anumit nivel de dependență și care au o capacitate redusă de deplasare la o unitate sanitară. Este vorba despre pacienții cu boli grave din pricina cărora nu se pot deplasa, vârstnicii și persoanele cu dizabilități, atât la externarea din spital, cât și în urma unor afecțiuni cronice sau terminale. Numărul maxim de zile în care pot apela la servicii medicale la domiciliu este 90 pe an, iar procedura legală presupune o recomandare medicală. Cu recomandarea de la medicul specialist (la externarea din spital), de la cabinetul ambulatoriu sau de la medicul de familie se întocmește un dosar care se depune la CASMB/ OPSNAJ sau la casele județene de asigurări de sănătate. Fiecare serie de 30 de zile necesită aprobarea altui dosar.
Furnizorul, ales de pe site-ul CNAS
După ce dosarul este aprobat, normal ar fi ca pacientul să își poată alege o asociație sau fundație care are ca obiect furnizarea acestor servicii medicale și se află în contract cu Casa. Lista acestor furnizori este publicată pe site-ul CASMB sau al caselor județene de asigurări de sănătate. În unele cazuri însă medicul care dă recomandarea de ID insistă pentru o anumită asociație. Pacientul trebuie să știe că este dreptul lui să refuze.
Casa de asigurări de sănătate analizează cererea și recomandarea primită, într-un interval de două zile lucrătoare de la data depunerii, iar cererea este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinație.
Pe site-ul CASMB sunt în acest moment 71 de asociații și fundații care oferă îngrijiri la domiciliu, printre care se numără Fundația Crucea Alb-Galbenă, Fundația Hospice Casa Speranței, SC Alicia Medical Expert SRL și SC Medline Center, dacă ar fi să le numim pe primele din listă.
Fundația Crucea Alb-Galbenă este cel mai vechi furnizor din piață de astfel de servicii, activând de aproape 10 ani în domeniu. „Serviciile constau în tratament injectabil, pansamente, perfuzii, ablație de fire, monitorizare parametri fiziologici, sondaj vezical, manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor vasculare și pulmonare (mobilizare, masaj, tapotaj) la recomandarea medicului specialist sau a medicului de familie”, explică Petruța Alecu, reprezentanta Fundației Crucea Alb-Galbenă.
Pentru pacienții care nu primesc aprobare de la CASMB din cauza lipsei de fonduri sau a dosarului incomplet fundația găsește soluții astfel: dacă este vorba despre o nevoie socială stringentă, atunci bolnavul este pus în legătură cu reprezentanții autorităților publice care sunt parteneri pentru proiecte finanțate din fondurile acestora, iar dacă nu, pacientul poate suporta contravaloarea serviciilor la tarife sociale, mai spune Petruța Alecu.
Sub supravegherea fundației sunt în acest moment peste 58 de persoane care au nevoie de îngrijiri la domiciliu. Diagnosticele sunt diverse, de la neoplasm, la boli endocrine, și se pot prelua și cazuri noi, conchide Petruța Alecu.

Te-ar mai interesa: Depresie după avort spontan: 5 moduri de a face fa...

Actele necesare la întocmirea dosarului:

Asiguratul sau aparținătorul acestuia depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidențele căreia se află asiguratul, însoțită de un document justificativ care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate al asiguratului și al împuternicitului, după caz, – în copie -, codul numeric personal, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative, biletul de externare în copie, semnat și parafat de medic, cu ștampila unității sanitare în care a fost internat pacientul, și declarația pe proprie răspundere din care să rezulte că afecţiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.

Te-ar mai interesa: Arsuri la stomac în timpul sarcinii? 6 alimente mi...

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Parteneri
spitale private