Sari la conținut

Ajutorul de înmormântare sau deces 2024. Toată lumea ar trebui să cunoască ultimele modificări. Ce rol joacă noua lege a pensiilor?

Sursă foto: IMPACT
Ajutorul de înmormânare

Cei care răspund de cheltuielile legate de decesul unei persoane asigurate sau a unui pensionar pot solicita ajutor financiar de la stat, care a crescut cu peste 750 de lei începând din ianuarie. În plus, din această toamnă, ajutorul de deces va fi acordat și în cazul decesului unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, iar plata se va putea face și către firme.

Noua lege a pensiilor (Legea 360/2023), care, de principiu, se aplică de la 1 septembrie 2024, stabilește, în primă fază, că, în cazul decesului unui asigurat sau pensionar, se acordă ajutor de deces unei singure persoane, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau oricare persoană care face această dovadă. De altfel, astea sunt și regulile momentului, și anume cele stabilite de actuala lege a pensiilor (Legea 263/2010).

Dovada suportării cheltuielilor se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege (de pildă, chitanțe sau bonuri fiscale).

Suplimentar, din toamnă, ajutorul de deces se va acorda și în cazul decesului persoanei care, în ultimele șase luni anterioare decesului, a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în respectiva perioadă.

Pentru 2024, valoarea ajutorului de deces s-a majorat cu 778 de lei, potrivit Legii 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, și a ajuns la 7.567 de lei.

Alte situații în care se poate solicita ajutorul de înmormântare sau deces

Totodată, ajutorul se poate cere și dacă este vorba de decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, care, la data decesului, nu era asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii. În aceste cazuri, ajutorul de deces reprezintă jumătate din cuantumul acordat pentru decesul unui asigurat sau pensionar, adică, în 2024, este de 3.784 de lei.

Potrivit noii legi a pensiilor, dar, în același timp, și vechii legi, membri de familie sunt considerați:
soțul;

  • copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani ori, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, sau indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
  • părinții și bunicii oricăruia dintre soți.
deces
sursa foto: arhiva Doctorul Zilei

Noutatea adusă de Legea pensiilor

O noutate adusă de Legea 360/2023 este posibilitatea ca ajutorul de deces să se acorde, din septembrie 2024, “și în cazul decesului persoanei aflate în timpul concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, respectiv până la 7 ani, sau al unui membru de familie al acestuia, dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu (…)”, menționează avocat.net

Tot din toamnă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie al acestora, ajutorul de deces va putea fi achitat și către o persoană juridică, dacă aceasta face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

De asemenea, ajutorul de deces se achită în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare, de către casa teritorială de pensii competentă.

De la 1 septembrie 2024, în situația persoanelor fizice care solicită ajutor de deces, plata acestuia se va putea face și prin virament bancar.

Actele necesare pentru solicitarea ajutorului de înmormântare sau deces 2024

Potrivit actualei liste a actelor necesare acordării ajutorului de deces, stabilită de Casa Națională de Pensii Publice și valabilă, cel puțin, până în septembrie 2024, solicitarea ajutorului se face în baza:

  • cererii pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificatului de deces;
  • actului de identitate al solicitantului;
  • actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
  • dovezii că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
  • actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
  • adeverinţei care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii;
  • adeverinței eliberate de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extrasului din REVISAL, după caz.

Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Doctorul zilei whatsapp channel