Sari la conținut

Ce trebuie să faci ca să-ți recuperezi toți banii cheltuiți pe medicamente sau investigații în timpul internării. Spitalul e obligat să deconteze toate aceste cheltuieli

Foto: arhiva Doctorul Zilei

Ai fost nevoit să cumperi medicamente din exterior pe perioada internării în spital? Trebuie să știi că procedura e legală, dar spitalul e obligat să-ți deconteze aceste cheltuieli. 

Obligația spitalului de a deconta toate cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare sau investigații medicale făcute în afara spitalului pe perioada internării este prevăzută atât în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – cea mai importantă lege ce reglementează funcționarea sistemului sanitar din România – cât și în Contractul cadru al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ce reglementează serviciile medicale decontate de statul român – atât în contractul cadru aflat în vigoare în acest moment, cât și în noul contract, care urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 iulie.

Ca să-ți recuperezi banii trebuie să-i ceri medicului rețetă pentru tot ce trebuie să cumperi în timpul internării

”Pacienții nu prea își cer drepturile din lipsă de informație. Normal ar fi ca, în cazul în care în spital sunt lucruri care lipsesc și pe care trebuie să ți le cumperi tu, medicul să îți dea prescripție, cu parafă. Dar de obicei, în spital ți se scriu pe un bilețel produsele, iar tu, cu bilețelul acela, te duci și îți cumperi ce ai nevoie. Ei scriu ca o recomandare: ai nevoie de următoarele lucruri. Neavând un document cu parafă, tu, ca pacient, nu poți să mergi să îți recuperezi banii”, explică pentru HotNews.ro Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), cea mai mare asociație de pacienți din România.

În schimb, medicii știu, de regulă, despre acest lucru, dar evită să îl spună pacienților, arată președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice

Obligația decontării de către spitale a cheltuielilor medicale făcute în afara spitalului pe perioada internării

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – cea mai importantă lege ce reglementează funcționarea sistemului sanitar din România – prevede obligativitatea decontării de către spital a cheltuielilor cu medicamente, materiale sanitare sau pentru investigații medicale efectuate în afara spitalului pe perioada internării:

Art. 230

(1) Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta lege, de contractul-cadru şi normele sale de aplicare.

(2) Asiguraţii au următoarele drepturi:

e) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru.

Și Contractul cadru al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate – ce reglementează serviciile medicale decontate de statul român – prevede obligativitatea decontării de către spital a acestor cheltuieli. Vorbim atât despre Contractul cadru aflat în vigoare în acest moment, cât și despre cel care va intra în vigoare la 1 iulie 2023:Art. 99

(1) Spitalele sunt obligate să suporte din suma contractată pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi şi, după caz, din sumele corespunzătoare contribuţiei personale a asiguratului, toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv cheltuielile din secţiile/compartimentele de ATI – structuri care nu internează/externează direct cazuri, precum şi pentru medicamente – în limita listei prezentate la contractare, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, precum şi toate cheltuielile necesare pentru situaţiile prevăzute la art. 98 lit. a), b) şi c), cu excepţia:

a) medicamentelor şi materialelor sanitare, pentru afecţiunile din programele naţionale de sănătate;

b) dispozitivelor medicale şi serviciilor de tratament şi/sau diagnostic pentru unele afecţiuni din programele naţionale de sănătate.

(2) În situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spitalele publice, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile prezentului contract-cadru, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor.

(3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor publice şi se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobate prin decizie a conducătorului instituţiei.

(4) Unităţile sanitare care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi autorizate de Ministerul Sănătăţii sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente – în limita listei prezentate la contractare -, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare pentru afecţiunile din programele naţionale de sănătate.
Această prevedere se aplică şi centrelor de sănătate multifuncţionale pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi.

 

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Mai citeste si:

Doctorul zilei whatsapp channel