Sari la conținut

Concediu medical 2023. Pentru ce cod de diagnostic poți să iei și 100% din salariul întreg

Certificat de concediu medical
Sursă foto: arhiva Doctorul Zilei
concedii medicale, modificate de Guvern

Concediul medical este reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 158/2005, actualizată și modificată în 2018, și prin Ordinul nr. 1398/2021.

Ordonanța de Urgență nr. 158/2005 prevede că, pentru ca un angajat să beneficieze de dreptul la concediu medical, trebuie să fi realizat un stagiu de cotizare de minimum șase luni în ultimele 12 luni anterioare perioadei în care se acordă concediul medical. Acest aspect a fost o majorare consistentă, de la 22 de zile. Același document prevede şi modalitatea de calcul pentru concediul medical, în cazul lucrului în ture, precum și posibilitatea de eliberare a certificatului de concediu medical în format electronic.

Al doilea act legislativ, Ordinul nr. 1398/2021, intrat în vigoare pe 1 august 2021, aduce o serie de modificări importante.

Condițiile de acordare a concediului medical

Documentul prevede un sistem nou de acordare a certificatelor de concediu medical, în cazul incapacității temporare de muncă. Astfel, angajatul bolnav este evaluat și monitorizat de medic, pe baza unui plan de urmărire a evoluției bolii; dacă nu fac acest lucru, medicii riscă o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Mai mult, se prevede ca fiecare episod de boală să aibă două etape, pentru o mai ușoară recăpătare a capacității de muncă. În prima etapă, medicul de familie acordă maximum patru zile de concediu medical, cu o limită maximă de șapte zile pentru fiecare episod de boală, maximum 28 de zile pe an (față de 30 de zile pe an, cum era înainte de 1 august 2021).

La rândul său, medicul specialist din ambulatoriu poate acorda în prima etapă a concediului medical 15 zile, cu o încadrare de maximum 30/31 de zile pe lună, respectiv maximum 90 de zile pe an.

Dacă prima etapă a concediului medical se încheie într-o zi nelucrătoare, certificatul de concediu medical poate fi eliberat în prima zi lucrătoare care urmează.

O altă prevedere importantă se referă la situația în care pacientul asigurat nu se poate deplasa la cabinetul medical pentru a primi certificatul de concediu medical. În această situație, medicul de familie sau medicul specialist în ambulatoriu poate oferi consultații la domiciliu sau la distanță.

Dacă, după prima etapă, persoana nu se mai prezintă la evaluarea stării de sănătate sau dacă starea de sănătate este favorabilă, medicul nu va mai acorda concediu medical în continuare (etapa a doua).

Doar în cazuri excepționale, nu se vor întocmi planuri de urmărire a evoluției bolii. Aici intră SIDA, bolile cardiovasculare, neoplaziile, tuberculoza, urgențele chirurgicale, bolile infectocontagioase din grupa A (poliomielită, difterie, rujeolă, febră tifoidă, holeră, antrax pulmonar etc.), bolile infecto-contagioase care necesită izolarea și cazurile care includ internarea. Totodată, concediul medical pentru maternitate, pentru îngrijirea unui copil bolnav sau concediul de risc maternal sunt, de regulă, întocmite într-o singură etapă, fără a fi nevoie de planul de urmărire a evoluției bolii.

Coduri de boli / diagnostic concediu medical (indemnizație)

În funcție de diagnosticul notat de medic pe certificatul de concediu medical, se va plăti un anumit procent din salariul brut, potrivit leaveboard.com. Mai jos puteți vedea codurile de diagnostic existente și procentul de plată aferent fiecăruia:

 • 01 – Boala obișnuită – 75%
 • 02* – Accident în timpul deplasării la/de la locul de muncă – 100%/80%
 • 03* – Accident de muncă – 100%/80%
 • 04* – Boala profesională – 100%/80%
 • 05 – Boala infectocontagioasă din grupa A – 100%
 • 06 – Urgență medico-chirurgicală – 100%
 • 07 – Carantina – 75%
 • 08 – Sarcina și lăuzie – 85%
 • 09 – Îngrijire copil bolnav în vârsta de pana la șapte ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, pana la împlinirea vârstei de 18 ani – 85%
 • 10 – Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru – Fără a depăși 25% din baza de calcul
 • 11 – Trecerea temporară în altă muncă – Fără a depăși 25% din baza de calcul
 • 12 – Tuberculoză – 100%
 • 13 – Boala cardiovasculară – 75%
 • 14 – Neoplazii, SIDA – 100%
 • 15 – Risc maternal – 75%

Notă Conform Ordinului Nr. 233/125 din 14 martie 2006:

 • Plătitorul se obligă să respecte confidențialitatea diagnosticului.
 • Persoana asigurată sau reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procură se obligă să anunțe plătitorul despre acordarea concediului medical şi să depună certificatul de concediu medical până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul medical
 • Calculul indemnizației de asigurări sociale de sănătate se efectuează conform normelor legale în vigoare
 • Pentru codurile de indemnizație 02, 03, 04, 10 confirmate prin Avizul casei teritoriale de pensii sau Avizul direcției de sănătate publică, precum şi pentru codul de indemnizație 11 certificatele se depun la casele teritoriale de pensii

Atenție: Concediul medical având procentul de plată de 75%, 80% sau 85% se calculează din salariul brut.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Doctorul zilei whatsapp channel