Sari la conținut

Distribuția testelor de salivă a fost blocată. Procedura de achiziție contestată din rea credință?

sursa foto: arhiva Doctorul Zilei

După ce ONAC a anunțat că a analizat ofertele depuse și că a desemnat căștigătorii Lotului I,vestea blocării achiziției și distribuției de teste rapide în școli a venit ca un trăznet.  Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă – Raed Arafat a anunţat că achiziţia privind testele COVID din salivă pentru şcoli a fost contestată, iar din acest motiv nu va fi semnat niciun contract până nu iese decizia primei instanţe.

 

Firmele desemnate câștigătoare de către ONAC la cea de a doua licitație pentru teste pe bază de salivă

În urma procesului de evaluare tehnică și financiară a fost atribuit Lotul nr. 1 pentru cantitatea maximă de 18.500.000 buc unui număr de 4 operatori economici ai căror oferte au fost declarate admisibile după cum urmează:

Locul 1 – SC RCV Medical Health SRL pentru o cantitatea ofertată de 540.000 buc.

Locul 2 – SC Sinofarm Romania SRL pentru o cantitate ofertată de 4.000.000 buc.

Locul 3- SC Best Achiziții SRL pentru o cantitate ofertată de 10.000.000 buc.

Locul 4- Asocierea SC NMD ZET Zone SRL si Sinofarm DOO Beograd pentru o cantitate ofertată de 4.000.000 buc

Celelalte două loturi se află momentan în etapa de evaluare, au mai precizat reprezentanții ONAC. Toate testele au fost cumpărate prin negociere directă, o procedură mai rapidă decât licitațiile normale.

Asta ne obligă să nu mai semnăm niciun contract până iese prima decizie a primei instanțe.

„Din păcate, am fost anunțați la data de 5 decembrie de către Oficiul Național de Achiziții Centralizate că achiziția privind testele Covid din salivă pentru școli a fost contestată la CNSC (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – n.r.) de către una din firmele participante. Asta ne obligă să nu mai semnăm niciun contract până iese prima decizie a primei instanțe” a spus Raed Arafat.

”IGSU, care semnează aceste contracte subsecvente pe baza licitației făcută de ONAC, nu va putea semna din păcate contractele subsecvente săptămâna asta, până se pronunță CNSC și sperăm să avem pronunțarea cu celeritate în acest sens și atunci vom continua” , a declarat șeful DSU

Legislația achizițiilor publice un dezastru pentru România

Din păcate, legislația privind achizițiile publice permite companiilor participante să facă contestații, chiar mai mult, și alte entități pot depune contestații, invocând orice motiv. Astfel, implementarea unui proiect este blocată până la soluționarea contestației de către CNSC sau, și mai rău, în justiție. Niciun responsabil al unei autorități neputând să-și asume semnarea unui contract până la o decizie definitivă. Exită sute de astfel e situații în care proiecte importante au fost blocate pe perioade mari de timp, unele depășind și ani de zile, fiind în faza de contestații.

In Europa, pe care legiuitorii și guvernanții o invocă pentru toate deciziile proaste sau nepopulare, există legislație mult mai bine elaborată, acesta permițând implementarea proiectelor în timp ce soluționarea contestațiilor urmează să fie rezolvată în paralel. Ulterior, în cazul soluționării favorabile a contestației respective există posibilitatea despăgubirii ofertantul care a fost nedreptățit conform unei scheme precizate de legislația respectivă.

CNSC confirmă depunerea a doua contestații privind licitația „Negociere Fără Publicare Prealabilă” pentru testele pe bază de salivă

Conform informațiilor apărute, Realitatea Plus a solicitat un răspuns din partea Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor:

„La data de 4 ianuarie, operatorul economic S&S Grup Prodimex SRL a depus la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor prin care s-a constituit dosarul nr.21/2022. Menționăm faptul că oferta societății contestatare a fost declarată admisibilă în cadrul procedurii de atribuire prin negociere fără publicarea în prealabil a unui anunț de participare pentru achiziția de teste rapide pentru determinarea antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba din salivă, însă acestea nu s-au încadrat printre semnatarii acordului cadru întrucât s-a clasat pe locul 5 în urma aplicării criteriilor de calificare și a procesului de evaluare tehnică și financiară.

Conform documentație de atribuire, autoritatea contractată va semna acorduri cadru cu toți operatorii economici a căror ofertă va fi declarată admisibilă fără a se depăși cantitatea maximă solicitată pe fiecare lot, respectiv de 18.500.000 de bucăți. Urmare comunicării privind rezultatul procedurii către societatea contestatoare, aceasta a formulat contestare invocând aspecte anti-concurențiale, precum și necesitatea reevaluării din punct de vedere tehnic a ofertei depuse în cadrul procedurii.

La momentul prezentului mail, contestația respectivă se află pe rolul completului din cadrul CNSC, iar față de aspectele invocate, Oficiul a formulat punct de vedere prin care solicită respingerea tuturor capetelor de cerere ca fiind nefondate și nejustificate, urmărindu-se prin acest demers doar întârzierea punerii în executare a acordului cadru și respectiv imposibilitatea operatorilor economici câștigători de a livra la termenele asumate și implicit declararea distribuirii testelor în școli.

Observăm fără echivoc un interes strict financiar al unui operator economic care nu acceptă concurența și implicit poziția obținută în urma unei competiții transparente și care, prin acțiunile sale, nu conștientizează impactul asupra societății civile ci doar își urmărește interesul propriu.

În același context și cu aceleași intenții, la data de 5 ianuarie, societatea ISSOCIAL Media SRL, a depus contestație la CNSC care constituie obiectul altui dosar atribuit, având ca motivare ca neconformă din punct de vedere tehnic oferta depusă de aceasta. În legătură cu acest aspect facem precizarea că CNSC a constatat neconformitatea ofertei în raport cu specificațiile tehnice, ceea ce a condus la declararea acesteia ca neconformă. Ca și în cazul primei societăți, observăm acțiuni de rea-credință față de interesul public și susținem această ipoteză întrucât la o zi diferență, pe 6 ianuarie, contestatoarea a trimis prin e-mail o notificarea înregistrată la ONAC prin care ne aduce la cunoștință că nu va constitui cuantumul cauțiunii legale motivând faptul că „demersul nostru de a contesta licitația fiind unul FORMAL, pentru a sublinia oficial nereguli în desemnarea câștigătorilor licitațiilor.

Având în vedere aspectele subliniate mai sus, la fel ca și în cazul celeilalte societăți, remarcăm acțiuni de rea-credință, menite să substituie interesul național cu unul individual, de natură financiară”, a transmis, în exclusivitate pentru Culisele Statului Paralel, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate.

Firma ISSOSOCIAL MEDIA SRL a participat și la procedura de achiziție anterioară desfășurată de ONAC, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţ anunțând în decembrie într-un comunicat că: „Referitor la solicitarea adresată DSU/IGSU de către Ministerul Educației cu privire la graficul de aprovizionare cu teste, prin răspunsul comunicat în această seară ni s-a adus la cunoștință faptul că „a fost recepționată cantitatea de 8.000.000 bucăți, rămânând de livrat doar 7.000.000 de bucăți, deoarece furnizorii DDS Diagnostic SRL si ISSOSOCIAL MEDIA SRL nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale”. În răspunsul primit nu ni s-a comunicat data la care vor fi livrate cele 7.000.000 de teste. Ca atare, Ministerul Educației va solicita clarificări suplimentare cu privire la acest aspect”, afirmă Ministerul Educației în comunicatul difuzat joi seară.

Firmele care au fost declarate câștigătoare la începutul lui decembrie 2021, în urma ofertelor depuse la ONAC:

Lotul 1:

 • Viggo Fashion International SRL – 5 milioane de teste de salivă
 • MEDPARK B.V. – 3 milioane de teste
 • EVA HEALTHCARE SRL – 1 milion de teste

Lotul 2:

 • DDS Diagnostic – 2,4 milioane de teste
 • Doctor Swiss – 1.5 milioane de teste
 • IossocialMedia – 4 milioane de teste
 • MCM EVA – 3.2 milioane de teste

Lotul 3

 • Self Care&CampMedica – 3 milioane de teste
 • Sinofarm&Vitrosens – 3.5 milioane de teste
 • Logaritm&Best Achizitii – 3 milioane de teste

Practic, putem analiza existența a trei scenarii posibile

 1. Primul este cel în care companiile care au pierdut, contestă decizia dintr-un ”interes strict financiar” neputând accepta ”concurența și implicit poziția obținută în urma unei competiții transparente”.
 2. Cel de-al doilea este că se poate să existe nereguli în analiza dosarelor depuse, operatorul economic fiind îndreptățit să depună contestația.
 3. Al treilea, de ce nu, prin contestația depusă, se acordă timpul important, de câteva zile, unora dintre firmele declarate câștigătoare. Acestea vor putea să aducă produsele în timpul promis,  prin decalarea termenului de semnare a contractelor. Astfel, total legal, se prelungește termenul real de livrare față de cel ofertat. Termenul de livrare curgând din momentul semnării contractului subsecvent cu autoritatea contractantă.

Haos privind achiziția de teste rapidă pe bază de salivă. IGSU încalcă termenii caietului de sarcini și contractului-cadru

Reamintim că există un conflict deschis, despre care doctorulzilei.ro a scris, între firma DDS Diagnostic și IGSU. DDS Diagnostic acuză de rea credință instituția spunând că, deși au câștigat la precedenta procedură de achiziție, IGSU refuză să preia, conform contractul subsecvent, stocul de 2 milioane de teste prezent în depozitele companiei desemnate câștigătoare. Acesta a prezentat un document care atestă starea de forță majoră, conform legislației, care justifică întârzierea de aproximativ 30 de zile.

”Pe 5 ianuarie 2022, DDS Diagnostic a reușit să obțină o întâlnire la nivelul conducerii IGSU, care a fost neconcludentă. Reprezentanții IGSU încă nu au acceptat argumentele raționale pentru rezolvarea crizei, în contextul în care, chiar în timpul audienței, Șeful DSU a anunțat public că nu vor fi teste în școli și că nu există stocuri.” se precizează într-un comunicat al companiei DDS Diagnostic

Reamintim că prin procedura de achiziție de la începutul lui decembrie 2021, trei firme urmau să împartă 80 de milioane de lei, după ce și-au adjudecat primul lot al licitației ONAC pentru 70 de milioane de teste de salivă pentru școli

Totodată, un alt operator, EVA HEALTHCARE SRL, care a câștigat în prima procedură organizată la începutul lunii decembrie, nu a fost chemat să semneze contractul subsecvent și să livreze astfel cele peste 1 milion de teste aflate în depozitul din România. Arafat spunând, pe 9 decembrie 2021, la Digi24 că:

„Noi am primit acordurile-cadru de la ONAC semnate şi au început colegii de la IGSU să semneze contractele subsecvente. Şi aici avem: primul furnizor, trei milioane de bucăţi, furnizorul nu a semnat contractul subsecvent, a refuzat să-l semneze. Al doilea furnizor, cinci milioane de bucăţi livrate în data de 25 noiembrie, distribuite. Al treilea furnizor, un milion de bucăţi, preţul foarte mare. Sunt doi furnizori care au un preţ foarte mare şi aici am rămas sub semnul întrebării, preţul este de trei ori mai mult decât cel mai mic preţ”, a spus Arafat la Digi24.

Conform caietului de sarcini, prețul până la care putea să depună ofertă un operator economic era de 15 lei. Deci, operatorilor economici nu li se poate reproșa că nu respectă condițiile tehnice și financiare solicitate.

In concluzie, ceva este putred în România, dar nu mai știm cine dă dovadă de rea-credință..

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Mai citeste si:

Doctorul zilei whatsapp channel