Helides 20 mg x 28 compr. gastrorez.

1
AUTORIZA?IE DE PUNERE PE PIA?? NR. 3068/2010/01-18 Anexa 1’
3069/2010/01-18 Prospect
Prospect: informa?ii pentru utilizator
Helides 20 mg capsule gastrorezistente Helides 40 mg capsule gastrorezistente

Esomeprazol
Citi?i cu aten?ie ?i în întregime acest prospect înainte de a începe s? lua?i acest medicament deoarece con?ine informa?ii importante pentru dumneavoastr?.
– P?stra?i acest prospect. S-ar putea s? fie necesar s?-l reciti?i.
– Dac? ave?i orice întreb?ri suplimentare, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
– Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastr?. Nu trebuie s?-l da?i altor persoane. Le poate face r?u, chiar dac? au acelea?i semne de boal? ca dumneavoastr?.
– Dac? manifesta?i

orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reac?ii adverse nemen?ionate în acest prospect.
Ce g?si?i în acest prospect:
1. Ce este Helides ?i pentru ce se utilizeaz?
2. Ce trebuie s? ?ti?i înainte s? lua?i Helides
3. Cum s? lua?i Helides
4. Reac?ii adverse posibile
5. Cum se p?streaz? Helides
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii
1. Ce este Helides ?i pentru ce se utilizeaz?
Helides con?ine o substan?? activ? numit? esomeprazol, care apar?ine unei clase de medicamente numit? „inhibitori ai

pompei de protoni”. Aceste medicamente ac?ioneaz? prin reducerea cantit??ii de acid pe care o produce stomacul dumneavoastr?.
Helides este utilizat pentru tratamentul urm?toarelor afec?iuni:
– Boala de reflux gastroesofagian (BRGE). Aceast? afec?iune apare când acidul din stomac p?trunde în esofag (tubul care une?te gâtul cu stomacul) determinând durere, inflama?ie ?i arsuri în capul pieptului.
– Ulcerele de la nivelul stomacului sau p?r?ii superioare a intestinului (duoden) care sunt infectate cu bacteria numit? "Helicobacter pylori".

Dac? ave?i aceast? afec?iune, medicul dumneavoastr? v? poate prescrie acest medicament în asociere cu anumite antibiotice pentru a trata infec?ia ?i a permite ulcerului s? se vindece.
– Ulcerele de la nivelul stomacului produse de medicamente numite AINS (antiinflamatoare nesteroidiene). Helides poate fi utilizat, de asemenea, pentru a împiedica apari?ia ulcerelor care pot s? apar? dac? lua?i AINS.
– Producerea în exces de acid gastric, determinat? de o tumor? de la nivelul pancreasului (sindrom Zollinger-Ellison).
– Tratamentul de lung? durat?, dup?

prevenirea resânger?rilor ulcerelor gastroduodenale prin administrare intravenoas? de esomeprazol.
2
2. Ce trebuie s? ?ti?i înainte s? lua?i Helides
Nu lua?i Helides
– dac? sunte?i alergic la esomeprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).
– dac? sunte?i alergic la al?i inhibitori ai pompei de protoni.
– dac? lua?i medicamente care con?in nelfinavir (utilizat în tratamentul infec?iilor cu HIV).
Nu lua?i Helides dac? oricare dintre situa?iile descrise mai sus este valabil? în cazul dumneavoastr?. Înainte de a lua Helides, trebuie s? discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
Aten?ion?ri ?i precau?ii
Înainte s? lua?i Helides, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac?:
– ave?i o afec?iune sever? a ficatului;
– ave?i o afec?iune sever? a rinichilor.
Dac? lua?i un inhibitor al pompei de protoni cum este Helides, mai ales pe o perioad? de mai mult de un an, poate cre?te u?or riscul de fracturi la nivelul ?oldului, încheieturii mâinii sau coloanei vertebrale. Spune?i medicului dumneavoastr? dac? ave?i osteoporoz? sau dac? lua?i corticosteroizi (care pot cre?te riscul de osteoporoz?).
Helides poate masca simptomele altor boli. Ca urmare, dac? oricare dintre cele enumerate în continuare se produc înainte s? începe?i s? lua?i Helides sau în timpul tratamentului, trebuie s? discuta?i imediat cu medicul dumneavoastr?:
– pierde?i în greutate mult, f?r? vreun motiv anume ?i ave?i dificult??i la înghi?ire;
– ave?i dureri la nivelul stomacului sau indigestie;
– începe?i s? v?rsa?i alimentele consumate sau sânge;
– elimina?i materii fecale de culoare neagr? (cu sânge) sau ave?i diaree.
Dac? vi s-a prescris Helides „la nevoie”, trebuie s? v? adresa?i medicului dumneavoastr? dac? simptomele sunt persistente sau se modific?.
Helides împreun? cu alte medicamente
Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i, a?i luat recent sau s-ar putea s? lua?i orice alte medicamente deoarece Helides poate influen?a modul în care unele medicamente ac?ioneaz? ?i unele medicamente pot avea efecte asupra Helides.
Nu lua?i Helides dac? lua?i un medicament care con?ine nelfinavir (utilizat pentru tratamentul infec?iei cu HIV).
Spune?i medicului dumneavoastr? sau farmacistului dac? lua?i oricare dintre urm?toarele medicamente:
– atazanavir (utilizat pentru tratamentul infec?iei cu HIV);
– ketoconazol, itraconazol sau voriconazol (utilizate în tratamentul infec?iilor determinate de ciuperci);
– citalopram, imipramin? sau clomipramin? (utilizate în tratamentul depresiei);
– diazepam (utilizat pentru tratamentul anxiet??ii, pentru relaxarea mu?chilor sau în tratamentul epilepsiei);
– fenitoin? (utilizat? în tratamentul epilepsiei). Dac? lua?i fenitoin?, va fi necesar ca medicul dumneavoastr? s? v? monitorizeze când începe?i sau întrerupe?i tratamentul cu Helides;
– medicamente utilizate pentru sub?ierea sângelui, cum este warfarina sau clopidogrelul. Este posibil s? fie necesar ca medicul dumneavoastr? s? v? monitorizeze când începe?i sau întrerupe?i tratamentul cu Helides;
– cisaprid? (utilizat? pentru tratamentul indigestiei ?i senza?iei de arsur? în capul pieptului);
– digoxin? (utilizat? pentru tratamentul problemelor inimii);
– rifampicin? (utilizat? pentru tratamentul tuberculozei);
– sun?toare (Hypericum perforatum) (utilizat? pentru tratamentul depresiei).
3
Dac? medicul dumneavoastr? v-a prescris antibioticele amoxicilin? ?i claritromicin? în asociere cu Helides pentru tratamentul ulcerelor determinate de infec?ia cu Helicobacter pylori, este foarte important s?-i spune?i dac? lua?i orice alte medicamente.
Sarcina ?i al?ptarea
Dac? sunte?i gravid? sau al?pta?i, crede?i c? a?i putea fi gravid? sau inten?iona?i s? r?mâne?i gravid?, adresa?i-v? medicului pentru recomand?ri înainte de a lua acest medicament. Medicul dumneavoastr? va decide dac? pute?i s? lua?i Helides în acest timp.
Nu se cunoa?te dac? Helides trece în laptele matern. Ca urmare, nu trebuie s? lua?i Helides dac? al?pta?i.
Helides împreun? cu alimente ?i b?uturi
Pute?i s? lua?i capsulele cu alimente sau pe stomacul gol.
Conducerea vehiculelor ?i folosirea utilajelor
Este pu?in probabil ca Helides s? v? influen?eze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Helides con?ine zaharoz?, p-hidroxibenzoat de propil (E 216) ?i p-hidroxibenzoat de metil (E 218):
– dac? medicul dumneavoastr? v-a aten?ionat c? ave?i intoleran?? la unele categorii de glucide, v? rug?m s?-l întreba?i înainte de a lua acest medicament.
– parahidroxibenzoa?ii pot provoca reac?ii alergice (chiar întârziate).
3. Cum s? lua?i Helides
Lua?i întotdeauna acest medicament exact a?a cum v-a spus medicul dumneavoastr?. Discuta?i cu medicul dumneavoastr? sau cu farmacistul dac? nu sunte?i sigur.
– Helides nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 12 ani.
– Dac? lua?i acest medicament o perioad? lung? de timp, medicul dumneavoastr? va dori s? v? monitorizeze (în special dac? lua?i medicamentul timp de mai mult de un an).
– Dac? medicul dumneavoastr? v-a recomandat s? lua?i acest medicament „la nevoie”, trebuie s? v? adresa?i medicului dumneavoastr? dac? simptomele se modific?.
Administrarea medicamentului
– Pute?i lua capsulele în orice moment al zilei.
– Pute?i lua capsulele cu alimente sau pe stomacul gol.
– Înghi?i?i capsulele întregi cu un pahar cu ap?. Nu mesteca?i sau zdrobi?i capsulele sau con?inutul lor, deoarece capsulele con?in granule care protejeaz? medicamentul de ac?iunea acidului din stomac. Este important ca aceste granule s? nu fie deteriorate.
Ce pute?i face dac? ave?i probleme la înghi?irea capsulelor
– Dac? ave?i probleme la înghi?irea capsulelor:
1) Deschide?i capsula ?i goli?i con?inutul (granulele) într-un pahar cu ap? plat? (nu mineral?). Nu utiliza?i alte lichide.
2) Amesteca?i. Be?i apoi amestecul imediat sau în decurs de 30 minute. Înainte s? be?i, trebuie întotdeauna s? amesteca?i bine con?inutul.
3) Pentru a fi siguri c? a?i înghi?it tot medicamentul, cl?ti?i paharul foarte bine cu o jum?tate de pahar de ap? ?i be?i con?inutul. Nu mesteca?i ?i nu zdrobi?i granulele deoarece acestea con?in substan?a activ?.
– Dac? nu pute?i înghi?i deloc, con?inutul capsulelor poate fi amestecat cu ap? ?i aspirat într-o sering?. Amestecul poate fi administrat apoi printr-un tub direct în stomac ("tub gastric").
4
Ce doz? trebuie administrat?
– Medicul dumneavoastr? v? va spune câte capsule trebuie s? lua?i ?i pentru cât timp. Acest lucru depinde de afec?iunea pentru care sunte?i tratat, vârsta ?i de modul în care func?ioneaz? ficatul dumneavoastr?.
– Dozele uzuale sunt prezentate mai jos.
Tratamentul senza?iei de arsur? în capul pieptului determinat? de boala de reflux gastro-esofagian (BRGE)
Adul?i ?i adolescen?i cu vârsta de 12 ani ?i peste:
– dac? medicul dumneavoastr? a constatat c? esofagul dumneavoastr? este u?or lezat, doza uzual? este de o capsul? Helides 40 mg, o dat? pe zi, timp de 4 s?pt?mâni. Dac? vindecarea esofagului este incomplet?, este posibil ca medicul dumneavoastr? s? v? recomande înc? 4 s?pt?mâni de tratament;
– dup? vindecarea esofagului, doza uzual? este de o capsul? Helides 20 mg, o dat? pe zi;
– dac? esofagul dumneavoastr? nu prezint? leziuni, doza uzual? este de o capsul? Helides 20 mg pe zi. Dup? controlul simptomelor afec?iunii, medicul dumneavoastr? v? poate recomanda tratament “la nevoie”, în doz? de pân? la maxim o capsul? de Helides 20 mg pe zi;
– dac? func?ia ficatului dumneavoastr? este sever afectat? este posibil ca medicul dumneavoastr? s? v? recomande o doz? mai mic?.
Tratamentul ulcerelor determinate de infec?ia cu Helicobacter pylori ?i prevenirea reapari?iei afec?iunii
– Pacien?i adul?i cu vârsta de 18 ani sau peste: doza uzual? este de o capsul? Helides 20 mg, de dou? ori pe zi, timp de o s?pt?mân?.
– Medicul dumneavoastr? v? va prescrie, de asemenea, antibioticele numite amoxicilin? ?i claritromicin?.
Tratamentul ulcerelor de la nivelul stomacului, determinate de AINS (medicamente antiinflamatoare nesteroidiene)
– Pacien?i adul?i cu vârsta de 18 ani sau peste: doza uzual? este de o capsul? Helides 20 mg o dat? pe zi, timp de 4 pân? la 8 s?pt?mâni.
Prevenirea ulcerelor de la nivelul stomacului dac? lua?i AINS (medicamente antiinflamatoare nesteroidiene)
– Pacien?i adul?i cu vârsta de 18 ani sau peste: doza uzual? este de o capsul? Helides 20 mg o dat? pe zi.
Tratamentul producerii în exces de acid gastric, determinat? de o tumor? de la nivelul pancreasului (sindrom Zollinger-Ellison)
– Pacien?i adul?i cu vârsta de 18 ani sau peste: doza uzual? este de o capsul? Helides 40 mg, de dou? ori pe zi.
– Medicul dumneavoastr? va modifica doza în func?ie de necesit??ile dumneavoastr? ?i va decide cât timp trebuie s? lua?i medicamentul. Doza maxim? este de 80 mg, de dou? ori pe zi.
Tratamentul de lung? durat?, dup? prevenirea resânger?rilor ulcerelor gastro-intestinale prin administrare intravenoas? de esomeprazol
Doza uzual? este de o capsul? Helides 40 mg, o dat? pe zi, timp de 4 s?pt?mâni.
Dac? lua?i mai mult Helides decât trebuie
Adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr? sau farmacistului.
Dac? uita?i s? lua?i Helides
– Dac? uita?i s? lua?i o doz?, lua?i-o imediat ce v? aduce?i aminte. Cu toate acestea, dac? este aproape momentul pentru urm?toarea doz?, nu lua?i doza uitat?.
– Nu lua?i o doz? dubl? (dou? doze în acela?i timp) pentru a compensa doza uitat?.
5
4. Reac?ii adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reac?ii adverse, cu toate c? nu apar la toate persoanele.
Dac? observa?i oricare dintre urm?toarele reac?ii adverse grave, întrerupe?i administrarea Helides ?i adresa?i-v? imediat unui medic:
– apari?ia brusc? a respira?iei ?uier?toare, umflarea buzelor, limbii ?i gâtului sau a corpului, erup?ie trec?toare pe piele, le?in sau dificult??i la înghi?ire (reac?ie alergic? sever?).
– Înro?irea pielii, cu apari?ia de b??ici sau descuam?ri. De asemenea, pot s? apar? b??ici ?i sângerare sever? la nivelul buzelor, ochilor, gurii, nasului ?i organelor genitale. Acestea pot fi simptome ale “sindromului Stevens-Johnson” sau “necrolizei epidermice toxice”.
– Colorarea în galben a pielii, urin? închis? la culoare ?i oboseal?, care pot fi simptome ale unei afec?iuni a ficatului.
Aceste reac?ii sunt rare ?i pot afecta pân? la 1 din 10 utilizatori din 10000.
Alte reac?ii adverse includ:
Reac?ii adverse frecvente (pot afecta pân? la 1 din 10 utilizatori din 100)
– Durere de cap.
– Reac?ii la nivelul stomacului sau intestinului: diaree, durere la nivelul stomacului, constipa?ie, vânturi (flatulen??).
– Senza?ie de r?u (grea??) sau stare de r?u (v?rs?turi).
Reac?ii adverse mai pu?in frecvente (pot afecta pân? la 1 din 10 utilizatori din 1000)
– Umflare a picioarelor ?i gleznelor.
– Tulbur?ri ale somnului (insomnie).
– Ame?eli, furnic?turi ?i amor?eli, somnolen??.
– Senza?ie de învârtire (vertij).
– Usc?ciune a gurii.
– Modific?ri ale analizelor de sânge care indic? modul cum func?ioneaz? ficatul.
– Erup?ie trec?toare pe piele, blânde (urticarie) ?i mânc?rime la nivelul pielii.
– Fracturi la nivelul ?oldului, încheieturii mâinii sau coloanei vertebrale (dac? Helides este utilizat în doze mari ?i pe perioade lungi de timp).
Reac?ii adverse rare (pot afecta pân? la 1 din 10 utilizatori din 10000)
– Modific?ri la nivelul sângelui, cum sunt sc?derea num?rului globulelor albe din sânge (leucopenie) sau a plachetelor (trombocitopenie). Acestea pot determina sl?biciune, apari?ia cu mai mare u?urin?? de vân?t?i sau infec?ii.
– Concentra?ii mici ale sodiului în sânge. Acestea pot determina sl?biciune, stare de r?u (v?rs?turi) ?i crampe.
– Agita?ie, confuzie sau depresie.
– Modific?ri ale gustului.
– Tulbur?ri ale vederii, cum este vedere înce?o?at?.
– Apari?ia brusc? a respira?iei ?uier?toare sau scurtarea respira?iei (bronhospasm).
– Apari?ia unei inflama?ii la nivelul gurii.
– Apari?ia unei infec?ii cauzat? de o ciuperc?, numit? “candidoz?”, care poate afecta intestinul.
– Tulbur?ri la nivelul ficatului, incluzând icter care determin? colorarea în galben a pielii, urin? închis? la culoare ?i oboseal?.
– C?derea excesiv? a p?rului (alopecie).
– Erup?ie pe piele ap?rut? dup? expunerea la soare.
– Dureri ale articula?iilor (artralgie) sau mu?chilor (mialgie).
– Stare general? de r?u ?i lipsa energiei.
– Transpira?ie abundent?.
6
Reac?ii adverse foarte rare (pot afecta pân? la mai pu?in de 1 din 10000 utilizatori)
– Modific?ri ale num?rului de celule din sânge, incluzând agranulocitoz? (lipsa globulelor albe).
– Agresivitate.
– V?zul, percep?ia ?i auzul unor lucruri care nu sunt prezente (halucina?ii).
– Tulbur?ri severe la nivelul ficatului care determin? insuficien?? hepatic? ?i inflama?ie la nivelul creierului
– Apari?ia brusc? a înro?irii pielii sau de vezicule sau descuam?ri. Acestea pot fi înso?ite de febr? mare ?i dureri ale articula?iilor (eritem poliform, sindrom Stevens-Johnson sau necroliz? epidermic? toxic?).
– Sl?biciune a mu?chilor.
– Tulbur?ri severe la nivelul rinichilor.
– M?rirea sânilor la b?rba?i.
– Concentra?ii sc?zute de magneziu în sânge. Aceste pot determina sl?biciune, stare de r?u (v?rs?turi), crampe, tremun?turi ?i aritmii (tulbur?ri ale ritmului cardiac).
În cazuri foarte rare, Helides poate afecta globulele albe ale sângelui, determinând deficien?a sistemului imunitar. Dac? ave?i o infec?ie manifestat? prin simptome cum sunt febr? înso?it? de stare general? sever afectat? sau febr? cu simptome locale de infec?ie, cum sunt durere în gât sau la nivelul gurii, sau dificult??i la urinare, trebuie s? v? adresa?i medicului dumneavoastr? cât mai repede posibil, pentru a exclude cu ajutorul testelor de sânge lipsa globulelor albe (agranulocitoz?). Este important s? spune?i cu ce medicamente a?i f?cut tratament.
Reac?ii adverse cu frecven?? necunoscut?
Dac? sunte?i în tratament cu Helides de mai mult de trei luni, este posibil ca nivelul din sânge al magneziului s? scad? puternic. Nivelul sc?zut de magneziu se manifest? sub form? de oboseal?, contrac?ii musculare involuntare, dezorientare, convulsii, ame?eli, cre?terea frecven?ei b?t?ilor inimii. Dac? prezenta?i oricare dintre aceste simptome adresa?i-v? imediat medicului dumneavoastr?. Nivelul sc?zut al magneziului poate conduce la o sc?dere a valorilor de potasiu sau de calciu din sânge. Medicul dumneavoastr? poate hot?rî s? v? fac? regulat teste de sânge pentru a urm?ri nivelul de magneziu din sângele dumneavoastr?.
Nu trebuie s? fi?i îngrijorat din cauza reac?iilor adverse posibile. Este posibil s? nu apar? niciuna.
Dac? manifesta?i orice reac?ii adverse, adresa?i-v? medicului dumneavoastr? sau farmacistului. Acestea includ orice reac?ii adverse nemen?ionate în acest prospect.
5. Cum se p?streaz? Helides
– Nu l?sa?i acest medicament la vederea ?i îndemâna copiilor.
– Nu utiliza?i Helides dup? data de expirare înscris? pe cutie ?i flacon sau blister. Data de expirare se refer? la ultima zi a lunii respective.
– A nu se p?stra la temperaturi peste 25°C.
– A se p?stra în ambalajul original (pentru blistere) sau a se p?stra flaconul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.
– Dup? deschiderea flaconului capsulele trebuie utilizate în decurs de 3 luni.
– Nu arunca?i niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întreba?i farmacistul cum s? arunca?i medicamentele pe care nu le mai folosi?i. Aceste m?suri vor ajuta la protejarea mediului.
7
6. Con?inutul ambalajului ?i alte informa?ii
Ce con?ine Helides – Substan?a activ? este esomeprazolul. Fiecare capsul? con?ine esomeprazol 20 mg sau 40 mg (sub form? de esomeprazol magneziu dihidrat).
– Celelalte componente sunt:
Con?inutul capsulei:
Sfere de zah?r (zaharoz? ?i amidon de porumb), hipromeloz?, dimeticon? emulsie 35% (con?ine dimeticon?, p-hidroxibenzoat de propil (E 216), p-hidroxibenzoat de metil(E 218), acid sorbic, benzoat de sodiu, polietilenglicol sorbitan monolaureat, octilfenoxi-polietoxi etanol ?i propilenglicol), polisorbat 80, manitol, monogliceride diacetilate, talc, copolimer de acid metacrilic-etil acrilat (1:1) dispersie 30 % (con?ine copolimer de acid metacrilic ?i etil acrilat, lauril sulfat de sodiu ?i polisorbat 80, trietil citrat ?i stearoil macrogolgliceride).
Înveli?ul capsulei:
Oxid negru de fer (E 172), shellac, gelatin?, oxid galben de fer (E 172), dioxid de titan (E 171)
Cum arat? Helides ?i con?inutul ambalajului
Helides 20 mg se prezint? sub form? de capsule formate din capac opac de culoare galben? ?i corp opac de culoare alb?. Corpul ?i capacul capsulei sunt inscrip?ionate cu cerneal? neagr? cu “20 mg”.
Helides 40 mg se prezint? sub form? de capsule formate din capac opac de culoare galben? ?i corp opac de culoare galben?. Corpul ?i capacul capsulei sunt inscrip?ionate cu cerneal? neagr? cu “40 mg”.
M?rimi de ambalaj:
Flacoane cu 28, 30, 90 sau 98 capsule.
Blistere cu 3, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 sau 140 capsule.
Este posibil ca nu toate m?rimile de ambalaj s? fie comercializate.
De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia?? ?i fabricantul
De?in?torul autoriza?iei de punere pe pia??
Zentiva, k.s.
U kabelovny 130, Dolní M?cholupy
102 37, Praga 10, Republica Ceh?
Fabrican?i
ETHYPHARM
Z.I. de Saint-Arnoult
28170 – Châteauneuf-en-Thymerais
Fran?a
ETHYPHARM
Chemin de la Poudrière
76120 – Grand-Quevilly
Fran?a
FAMAR L'AIGLE
Zone industrielle N°1, Route de Crulai
61300 – L'Aigle
Fran?a
LAPHAL INDUSTRIES
248 avenue de la Victoire
13106 – Rousset
Fran?a
8
ROTTENDORF PHARMA
Zone industrielle N°1 de Prouvy – Rouvignies
1, rue de Nungesser
59121 – Prouvy
Fran?a
S.C. ZENTIVA S.A.
B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3,
Bucure?ti, cod 032266, România
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spa?iului Economic European sub urm?toarele denumiri comerciale:
Islanda Helides 20 mg hörð sýruþolin hylki Helides 40 mg hörð sýruþolin hylki
Bulgaria Helides 20 mg ????????-????????? ???????, ?????? Helides 40 mg ????????-????????? ???????, ??????
Republica Ceh? Helides 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky Helides 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Estonia Esomeprazole Zentiva 20 mg Esomeprazole Zentiva 40 mg
Ungaria Esomeprazole-Zentiva 20 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula Esomeprazole-Zentiva 40 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Letonia Esomeprazole Zentiva 20 mg zarn?s š??stoš?s ciet?s kapsulas, Esomeprazole Zentiva 40 mg zarn?s š??stoš?s ciet?s kapsulas
Lituania Helides 20 mg skrandyje neirios kietos kapsul?s Helides 40 mg skrandyje neirios kietos kapsul?s
Polonia Helides 20 mg kapsu?ki dojelitowe twarde Helides 40 mg kapsu?ki dojelitowe twarde
România Helides 20 mg capsule gastrorezistente Helides 40 mg capsule gastrorezistente
Republica Slovac? Dereflin 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly Dereflin 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Acest prospect a fost aprobat în Decembrie 2012.