sâmbătă, octombrie 23, 2021

„Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” a fost stabilită printr-o Hotărâre a Adunării Generale a Națiunilor Unite adoptată la 14 decembrie 1990 și se sărbătorește în fiecare an, la 1 octombrie.

Această zi vine ca un omagiu și semn de recunoaștere a aportului pe care persoanele vârstnice îl au la dezvoltarea economico-socială a țărilor, evenimentul consemnând o nouă viziune asupra rolului pe care aceste persoane îl joacă  în viața societății,  prin implicarea lor atât în educarea tinerelor generații, cât și, efectiv, la asigurarea bunăstării economice a gospodăriilor din care fac parte.

Cu ocazia sărbătoririi acestei zile, Institutul Național de Statistică pune la dispoziția publicului câteva informații referitoare la persoanele de 65 de ani și peste, potrivit rador.ro.

La 1 ianuarie 2018,

persoanele în vârstă de 65 de ani și peste erau în România în număr de 3.559.957 reprezentând 18% din populația rezidentă a țării (19.523.621). Dintre vârstnicii existenți bărbații însumau 1.433412 (15% din totalul bărbaților rezidenți în România de 9.543.228 persoane), iar femeile 2117495 (21% din totalul femeilor rezidente în România de 9.980.393 persoane).

În plan teritorial, regiunea cu cei mai numeroși vârstnici, raportat la totalul populației rezidente sunt Sud-Muntenia Și Sud-Vest-Oltenia (peste 20% din total), urmate de Nord-Est (17,8%), Centru (17,7%) și Nord Vest (17%), cea mai

“tânără” fiind regiunea București-Ilfov (15,9%).

Structura gospodăriilor realizată în funcţie de statutul ocupaţional al capului gospodăriei arată că cele mai numeroase categorii sunt cele de pensionari (43,9%) şi de salariaţi (38,4).

Structura după vârsta capului gospodăriei plasează pe locul doi gospodăriile  conduse de cele cu cap de gospodărie în vârstă de 65 ani şi peste (34,6%),  pe primul loc plasîndu-se cele  în vârstă de 25-49 ani (36,8%).

In anul 2017, din totalul de 5.228 mii de pensionari 3971 mii erau pensionari de asigurări sociale pentru limita de vârstă.

Ultimele stiri