miercuri, noiembrie 30, 2022

Deși copiii nu se confruntă cu forme severe ale infecției, acest lucru nu înseamnă că trebuie să rămână nesupravegheați. Astfel, o nouă lege a fost adoptată și prevede concediul oferit părinților aflați în această situație.

Legea prevede că părinții ai căror copii se află în izolare sau carantină vor primi concediu și idemnizație pentru îngrijirea și supravegherea copiilor cu vârsta de până la 18 ani.

Te-ar mai interesa: Când știi că durerea în gât este gravă? 4 semne de...

Indemnizațiile se primesc pe baza certificatului eliberat de medicul curant sua de medicul de familie, care să ateste infecția copilului.

Părinții care îngrijesc copiii aflați în carantină au concediu

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005.

„Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Te-ar mai interesa: Nu te teme de grăsimile alimentare: vaginul tău de...

1. La articolul 26, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

„(14) În cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani.”

Te-ar mai interesa: Nu ignora transpirația urât mirositoare! Poate fi ...

2. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (14) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidenţă şi a monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării.”

Te-ar mai interesa: Alertă sanitară! Pericol mortal în coaja unei bana...

3. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (14) este corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie.”

4. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Te-ar mai interesa: Medic urolog renumit: Majoritatea bărbaților igno...

„Art. 30. – (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (11) este de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (14) este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Dispoziţiile art. 27 se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor modifica Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Parteneri
spitale private