sâmbătă, aprilie 17, 2021

În timp ce românii în vârstă, cu boli cronice, preferă sistemul public de sănătate, cei cu studii superioare se îndreaptă spre privați, arată un studiu realizat de Exact Cercetare și Consultanță, în colaborare

cu Link Resource, la comanda Institutului Aspen România.

Experiența anterioară avută cu sistemul privat de sănătate îi încurajează pe români să apeleze în continuare la el: 71% dintre aceștia au beneficiat în ultimul an de servicii medicale aparținând sistemului privat de sănătate, în timp ce doar 48% au fost în sistemul public, potrivit aceleaiși cercetări.

Din punct de vedere demografic, populația tânăra, 18-39 ani preferă să apeleze la sistemul privat de sănătate, spre deosebire de populația cu vârste de 50 ani+,  care declară că intenționează să meargă în sistemul public. Și din

punct de vedere al educației există diferențe, persoanele cu studii superioare preferând sistemul privat.

În orașele mici, sunt preferați medicii de la stat

Diferențe de întâlnesc și la nivel regional: rezidenții din orașele medii și mari intenționează în proporție mai mare să meargă în sistemul privat de sănătate, în timp ce rezidenții din orașele cu sub 100.000 locuitori au un alt comportament, preferând mai mult sistemul public de sănătate.

O informație interesantă este oferită de comparația celor două profile de mai sus cu profilul celor care menționează că intenționează să apeleze

la serviciile medicale oferite de ambele sisteme de sănătate. Observăm că profilul celor care vor vizita ambele sisteme seamănă mai degrabă cu profilul celor care au declarat că vor merge în sistemul public de sănătate. Este posibil ca această asemănare să fie determinată de practica medicilor din sistemul public de sănătate de a-l chema pe pacient și în centrele medicale private unde își exercită profesia.

Se observă însă un profil interesant din punct de vedere al nevoii de a apela la aceste servicii: cei care vor apela la sistemul privat de sănătate suferă într-o măsură mai mică de o

boală cronica – 18%, comparativ cu 27%, cifră înregistrată în cazul celor care intentionează să apeleze la sistemul public de sănătate, arată cercetarea.

La cercetare au participat persoane cu vârste cuprinse între 18 și 70 de ani, rezidente în mediul urban. Volumul eșantionului a fost de 1154 respondenți, care au răspuns la chestionarul Exact Cercetare și Consultanță, administrat pe internet. Respondenții au fost selectați aleatoriu din panelul Exact Cercetare și Consultanță, care conține 20.000 de respondenți. Culegerea datelor a fost realizată în intervalul 20-23 Septembrie 2013.

 

Ultimele stiri

Parteneri