luni, iulie 26, 2021

Proiect pentru copii. C4C – Communication for Community, anunță desfășurarea proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”, cod

SMIS 112080, destinat îmbunătățirii politicilor publice privind accesul la educație și calitatea serviciilor educaționale oferite copiilor cu deficiențe auditive și vizuale.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea accesului la educație pentru copiii CES cu deficiențe de tip auditiv și vizual, al creșterii calității procesului educațional adaptat nevoilor acestora, și al asigurării egalității de șanse și nediscriminării acestora în școală.

Proiectul își propune sa crească capacitatea organizațiilor neguvernamentale de a se implica în acțiuni de formulare și promovare de propuneri

alternative la politicile publice inițiate de Guvern. EDU-CES va oferi un cadru de dezvoltare a unei rețele și a unor parteneriate între societatea civilă și factorii instituționali relevanți în vederea derulării de activități de advocacy.

Rezultatele așteptate ale proiectului EDU-CES sunt:

  • 45 reprezentanți ai C4C și ai altor ONG-uri instruiți în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice și în activități de advocacy;
  • O analiză privind accesibilitatea și calitatea serviciilor educaționale furnizate în România copiilor cu dizabilități de tip vizual și/sau auditiv;
  • Un studiu comparativ privind politicile publice existente în statele europene;
  • 4 propuneri de politici publice alternative elaborate și promovate;
  • Rețeaua EDU-CES destinată promovării accesului la educație de calitate și fără bariere pentru copii cu cerințe educaționale speciale (având minim 100 organizații membre);
  • 8 consultări regionale de elaborare a propunerilor de politici publice alternative organizate cu participarea reprezentanților ONG-urilor și ai instituțiilor competente;
  • Un eveniment național de promovare a propunerilor de politici publice alternative organizat la nivel central

    cu participarea reprezentanților ONG-urilor și ale instituțiilor competente;

  • 3 propuneri de politici publice alternative, acceptate la nivelul Ministerul Educației Naționale și/sau al Parlamentului.

În perioada următoare vom reveni cu informații despre înscrierea în rețeaua de suport și contăm pe cât mai mulți dintre cei direct interesați să participe la activitățile de consultare și promovare a politicilor publice propuse.

Proiectul a început în aprilie 2018 și se încheie în august 2019. Informații suplimentare despre proiect găsiți pe www.c4c.ro

Persoane de contact:

Mihaela CĂLIN –

Manager de proiect; Email: mihaela.calin@c4c.ro; Tel: 0726 704 761

Natalia PORUBIN – Expert GT, consultare și promovare; Email: natalia.gata@c4c.ro; Tel: 0731 731 166.

Ultimele stiri

Parteneri