Sari la conținut

Rugăciunea către Sfinţii Cosma şi Damian, DOCTORII fără de arginţi: Rostește-o azi, 1 iulie

Rugăciunea către Sfinţii Cosma şi Damian, DOCTORII fără de arginţi, În prima zi a lunii iulie, creștinii ortodocși îi pomenesc pe cei doi Sfinți Mucenici și doctori fără de arginți, ce s-au săvârsit la Roma.

Sfinții Cosma și Damian, doi frați care s-au născut în Roma, au trăit în secolul al IV-lea.

Mama lor, Teodota, era creştină, în timp ce tatăl lor era păgân. Rămasă văduvă, mama i-a învățat să-și iubească aproapele.

Cine au fost Sfinții Cosma și Damian, doctorii fără de arginți

Cei doi fraţi au studiat la școli înalte și au devenit doctori renumiţi, iar, pe lângă darul vindecărilor, cei doi fraţi şi-au vândut averile moştenite, iar banii i-au dăruit celor săraci, scrie noutati-ortodoxe.ro.

Săvârșind multe minuni în numele lui Dumnezeu li s-a dus vestea în toată zona. Sfinții Mucenici și doctori uu reușit să vindece nu numai oameni, ci și animale.

Citeste si:

Sfinții Mucenici Cosma și Damian de la nimeni nu luau plată pentru tămăduiri, de aceea au fost numiți și doctori fără de plată, căci numai de o plată ca aceasta prea scumpă aveau trebuință de la cei ce se tămăduiau, ca să creadă întru Hristos.

În satul natal, se afla un doctor de la care sfinții Cosma și Damian au învățat știința medicinii, însă văzând slava de care se bucurau cei doi, acesta a căzut în păcatul invidiei fapt pentru care a decis să le ia zilele.

Doctorul i-a chemat să strângă împreună plante medicinale și, fiind în loc pustiu, i-a ucis. Astfel cei doi au primit moarte mucenicească.

Astăzi, 1 iulie, rostește această rugăciune, tămăduitoare de boli și neputințe.

Rugăciunea vindecătoare de boli și neputințe. Spune-o azi!

Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile voastre, nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de la Dumnezeu. Pentru aceasta, şi pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziţi-ne.

Pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură povăţuiţi-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind vieţuirii voastre, să afle nu numai cele pământeşti, ci mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa cea dreaptă.

Celor ce zac de boală şi s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte şi rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiţi-le cu cercetarea voastră cea milostivă şi de minuni făcătoare; aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi-i în răbdare şi îndrumaţi-i ca să priceapă sfânta şi desăvârşita voie a lui Dumnezeu în ce ne priveşte şi să se facă părtaşi ai harului mântuitor al lui Dumnezeu.

Pe toţi cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiţi-i de bolile cele crunte, şi apăraţi-i de moartea năprasnică, şi cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziţi-i neclintiţi în dreapta credinţă şi ajutaţi-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda şi a slăvi numele cel preasfânt şi de mare cuviinţă al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.