Sari la conținut

Ajutorul de deces a crescut de la 1 ianuarie 2022. Cine poate beneficia și cum poți obține acest act

Ajutorul de deces a crescut de la 1 ianuarie 2022. Cine poate beneficia și cum poți obține acest act.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, valoarea ajutorului de deces acordat de stat a crescut, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii bugetului asigurărilor sociale.

Cine poate beneficia de ajutorul de deces

Valoarea integrală a crescut cu 13 procente, de la 5.380 de lei la 6.095 de lei. În funcție de situație, ajutorul de deces poate avea două valori, informează avocat.net.

 • 6.095 lei pentru situația în care persoana decedată avea calitatea de asigurat sau de pensionar;
 • 3.048 lei pentru situația în care persoana decedată NU avea calitatea de asigurat sau de pensionar.

Legea spune că ajutorul de deces trebuie să fie egal cel puțin cu valoarea salariului mediu brut.

Ajutorul de deces se acordă după caz, pe baza unor documente transmise fie prin serviciile poștale, fie în format electronic, pe baza certificatului de deces. Ajutorul se achită în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

În contextul în care își pierde viața un membru al familiei care nu este asigurat (sau un pensionar), cel care va primi ajutorul de deces este asiguratul sau pensionarul, care demonstrează că este rudă cu persoana în cauză.

 • soțul/soția
 • copiii proprii
 • copiii adoptați, aflați în plasament familial și care au până în 18 ani (daca își vor continua studiile, pot beneficia de această sumă și atunci, dacă au până în 26 de ani)
 • copiii care nu pot munci din cauza unei incapacități
 • părinții și bunicii unuia dintre soți.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de deces

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
  dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

După ce ai efectuat plata ajutorului de deces, ești obligat să te înscrii pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „achitat”, data, semnătura şi ştampila.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.