sâmbătă, ianuarie 23, 2021
Elena Oceanu

Daniela Șerb

Anul trecut, doar în București peste 20.000 de persoane au primit aprobare de la Casă pentru a beneficia de dispozitive medicale. Alte 4.000 au fost trecute pe listele de așteptare. În orice județ din țară, numeroase dispozitive medicale sunt acordate prin sistemul public de asigurări

Fie că este vorba despre un accident de muncă, fie că este vorba despre bătrânețe și problemele de sănătate pe care le aduce, toți putem fi puși, la un moment dat, în situația de a avea nevoie temporar sau permanent de o proteză.
Nu toți însă le vom putea primi la fel de repede, pentru aceasta fiind elaborate de către casele de asigurări de sănătate anumite criterii în funcție de care se face selecția cu prioritate a unor pacienți.
„Cei care nu îndeplinesc aceste criterii sunt trecuți pe listele de așteptare”, explică Cristina Călinoiu, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București. Durata de așteptare pe aceste liste depinde de fondurile pe care casele de asigurări le au la dispoziție pentru plata protezelor. Anul trecut, peste 20.000 de bucureșteni au beneficiat de un dispozitiv medical de protezare, cei mai mulți dintre aceștia – 5.721 fiind pentru stomii (proteze pentru cancerul intestinal).
Prescripția expiră în 30 de zile
Pacienții pot beneficia de proteze în baza unei prescripții medicale care conține specificat tipul dispozitivului medical și, obligatoriu, diagnosticul pentru care aceasta este indicată, prevăd normele CASMB. Asiguratul sau o rudă a acestuia depune la Casă o cerere împreună cu adeverința de asigurat/salariat, copia după actul de identitate și declarația pe proprie răspundere că afecțiunea medicală nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv. Aceste prescripții medicale trebuie depuse la Casă în maximum 30 de zile de la data emiterii, altfel își pierd valabilitatea.
„În cel mult trei zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, Casa este obligată să ia o hotărâre referitoare la acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea se face întotdeauna în scris și motivat”, mai spune Cristina Călinoiu.
În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării, iar după aprobare se emite decizia.
Aceleași condiții și pentru pacienții din alte țări UE
Dacă nu sunt suficiente fonduri, asigurații care nu îndeplinesc cele mai importante criterii sunt trecuți pe listele de așteptare, iar decizia se emite doar în momentul în care există banii necesari pentru decontarea dispozitivului. Acesta trebuie procurat rapid de la unul dintre furnizorii aflați în lista Casei. Pentru pacienții din statele UE se acordă dispozitive medicale în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în România, în baza unor documente europene.

Criteriile în baza cărora se acordă protezele
1. Criteriul vital
Exemple: aparat pentru administrarea de oxigen; dispozitive pentru protezare stomii; dispozitive pentru incontinență urinară.
2. Criteriul vârstei
Prioritate pentru copiii între 0 și 18 ani.
3. Criteriul necesității
Persoane cu handicap care au nevoie de protezarea membrelor.
4. Alte criterii
Deficiență în dezvoltarea psihosomatică (orteze, dispozitive de mers, încălțăminte ortopedică, dispozitive ORL, lentile intraoculare).
5. Criteriu de substituție
Proteză fonatorie.
6. Criteriul reintegrării sociale
Școlari, salariați, întreținători de familie,
pensionari.
7. Criteriul social
Persoane care nu au aparținători și cărora dispozitivul medical le este necesar pentru autoîngrijire zilnică; persoane instituționalizate.
8. Criteriul urgenței
Programări pentru intervenții chirurgicale la clinici și spitale.
9. Criteriul cronologic
După data cererii

Ce dispozitive sunt cele mai cerute

Anul trecut, au fost aprobate pentru asigurații din Capitală următoarele dispozitive medicale:
Dispozitive de protezare
în domeniul O.R.L. –  1.479
Dispozitive pentru
protezare stomii – 5.721
Dispozitive pentru
incontinență urinară – 2.452
Proteze pentru
membrul inferior – 369
Proteze pentru
membrul superior – 20
Dispozitive de mers – 1.167
Încălțăminte ortopedică – 3.170
Dispozitive pentru
deficiențe vizuale – 97
Echipamente pentru
oxigenoterapie – 3.376
Orteze pentru coloana
vertebrală – 1.236
Orteze pentru
membrul superior – 131
Orteze pentru
membrul inferior – 3.672
Nr. de cereri pentru
dispozitive medicale aflate
pe lista de așteptare – 3.934