Sari la conținut

Ce se întâmplă cu sufletele celor care mor în Săptămâna Patimilor

moarte
Sursă foto: Shutterstock
Semne care anunță moartea

Săptămâna Mare, numită și Săptămâna Patimilor, este reprezentată de ultima săptămână din postul Sfintelor Paște. Totodată, aceasta este Săptămâna Deniilor, toate zilele acestei săptămâni fiind considerate, încă de la începuturile creștinismului, mărețe și sfinte și, chiar din seara de Florii, se citesc deniile, slujbe de priveghere care se săvârșesc doar în săptămânile a cincea și a șaptea ale Postului Paștelui.

Porțile Raiului sunt închise în Săptămâna Patimilor

Credincioșii respectă multe tradiții în această perioadă, obiceiurile diferențiindu-se ușor în funcție de regiunea din care provine individul. Când vine vorba despre trecerea la cele veșnici, lucrurile devin foarte sensibile.

Cert este că, atunci când o persoană moare în Săptămâna Patimilor, se spune că este greu ca aceasta să găsească drumul către Rai întrucât Porțile Raiului sunt închise. Astfel, persoanele care mor în Săptămâna Patimilor le va fi dat să treacă prin chinuri mai mari înainte să ajungă în Rai.

Ce se întâmplă dacă cineva moare în Săptămâna Luminată

Pe de altă parte, dacă cineva moare în Săptămâna Luminată, care urmează imediat după Paște, și în celelalte săptămâni din Postul Paștelui, ajunge direct în Rai.

Se spune că în timpul posturilor – de Paște sau de Crăciun – mor doar oamenii buni, care au păstrat o legătură trainică cu Divinitatea. Persoanele care trec la cele veșnici în perioadele anterior amintite nu vor mai fi nevoite să treacă prin Judecata de Apoi. Direct în Rai ajung și sufletele persoanelor care trec la cele veșnice între Paște și Rusalii sau între Crăciun și Bobotează, scrie EVZ.

Rugăciune pentru Săptămâna Patimilor Domnului

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumne­zeul nostru, Care ai plâns pentru La­zăr și lacrimi de întristare și de mi­lostivire ai vărsat pentru dânsul, pri­mește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sân­gele Tău, curățește sângele meu și a­mes­tecă în trupul meu mireasma tru­pului Tău cel de viață făcător.

Fie­rea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să în­dulcească amărăciunea cu care potriv­nicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de po­trivnici. Preasfintele Tale mâini, piro­nite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pier­zării, precum a făgăduit preasfântă gu­ra Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu păl­muiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fă­ră­delegi. Duhul Tău, pe care l-ai în­cre­dințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin ha­rul Tău.

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moște­nirea lor. Nu am lacrimi mângâie­toa­re, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfier­bânte cu lacrimile dra­gostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hris­toase, Dumne­ze­ule, Vistie­rul bu­nă­tăților, dă­ruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndu­rerată, ca să pornesc cu tot sufletul în cău­tarea Ta; căci fără de Tine mă voi în­străina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închi­­puirea icoanei Tale.

Te-am părăsit, Doam­ne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhov­nicească. Numără-mă între oile turmei Tale prea­alese. Hră­nește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este să­lașul Tău și se vede într-însa strălu­cirea descoperiri­lor Tale. Strălu­cirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în ne­cazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mân­tuitorului nos­tru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

Sursă: Doxologia

 

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Mai citeste si:

Doctorul zilei whatsapp channel