miercuri, ianuarie 27, 2021

Servicii noi decontate CNAS pentru persoanele cu autism. Actul normativ adoptat de Guvern conţine o serie de măsuri care asigură respectarea drepturilor pacientului şi accesul la servicii medicale.

Persoanele cu tulburări de spectru autist au parte de o veste bună. S-a publicat în Monitorul Oficial OG care include, printre altele, și măsuri care au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii sociale, în primul rând pentru copiii cu astfel de afecţiuni.

CNAS anunță noi măsuri în domeniul accesului la servicii medicale şi în acordarea concediilor medicale.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, aprobată azi de Guvern, se asigură punerea în aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 229/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 9 iulie 2020, prin care instanţa de control constituţional a constatat ca fiind neconstituţionale în integralitate dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020.

În acest context, ţinând cont de prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţia României, precum şi de faptul că motivele care au determinat emiterea în regim de urgenţă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020 subzistă şi în prezent, precizăm că actul normativ adoptat astăzi de Guvern conţine o serie de măsuri care asigură respectarea drepturilor pacientului şi accesul la servicii medicale necesare în condiţiile utilizării eficiente a fondurilor alocate în acest scop.

Astfel, se aprobă implementarea unui subprogram dedicat persoanelor cu tulburări din spectrul autist în cadrul Programului naţional de sănătate mintală, care va asigura accesul pacienţilor care suferă de această afecţiune la serviciile conexe necesare, recomandate de medici specialişti: servicii de logopedie, consiliere psihologică, kinetoterapie. Această măsură are ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii sociale, în primul rând pentru copiii cu astfel de afecţiuni.