miercuri, septembrie 28, 2022

Persoanele neasigurate vor beneficia de servicii medicale de prevenție. Așa se vor putea preveni cheltuieli şi suferinţe ulterioare, spun oficialii.

Persoanele neasigurate ar putea avea acces la serviciile medicale de prevenție. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a propus ca persoanele neasigurate să beneficieze de pachetul de bază de servicii medicale, a anunţat, marţi, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, conf. univ. dr. Adriana Pistol.

Te-ar mai interesa: O tânără de 22 ani s-a sinucis din cauza bolii Lym...

”E o propunere a CNAS, în urma unor evaluări şi recomandări. Există persoane neasigurate care sunt înscrise la medicii de familie. Toţi cei neasiguraţi se pot înscrie la medicii de familie.

Ceea ce se doreşte este să le oferim nu numai pachetul minimal de servicii, ci pachetul de bază care cuprinde un număr ceva mai mare de servicii atât asiguraţilor, cât şi neasiguraţilor. Doar puţine servicii din pachetul de bază nu vor fi acordate neasiguraţilor.

Pachetul de bază poate include, la un moment dat, servicii preventive esenţiale atât în ceea ce priveşte screeningul şi monitorizarea bolilor cronice şi este evidentă necesitatea reducerii acestor îmbolnăviri.

Te-ar mai interesa: Trigliceride crescute: semne de avertizare care ap...

Trebuie să cunoaştem din timp starea de sănătate pentru a preveni cheltuieli ulterioare şi suferinţe ulterioare”, a precizat, într-o conferinţă de presă, conf. univ. dr. Adriana Pistol, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Ce se modifică în lege

Potrivit proiectului lansat în transparență decizională de Ministerul Sănătății se propun mai multe modificări, după cum urmează:

”34. La articolul 221 alineatul (1), literele d) și h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Te-ar mai interesa: Unde doare colonul și de ce apare durerea. Atenție...

d) pachetul minimal de servicii – se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi cuprinde servicii medicale în asistența medicală primară, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al

bolilor cu potenţial endemoepidemic, transport sanitar neasistat, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială și servicii de prevenţie, şi se stabilește prin contractul-cadru şi normele de aplicare a acestuia;

Te-ar mai interesa: Cum arată soția lui Mihai Șora. E cu aproape 60 de...

persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat pot beneficia şi de îngrijiri de asistenţă medicală comunitară în condiţiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, aprobată prin Legea nr. 180/2017, cu modificările și completările

ulterioare, şi ale normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

Te-ar mai interesa: Care sunt cele mai mari nevoi ale pacienților cu S...

37. La articolul 232, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alin. (3^1) – (3^4), cu următorul cuprins:

”(3^1) Serviciile medicale în asistența medicală primară cuprinse în pachetul minimal de servicii sunt aceleași cu cele cuprinse în pachetul de servicii de bază, cu excepția serviciilor adiționale şi a unora dintre activităţile de suport și sunt stabilite prin contractul-cadru şi normele de aplicare a acestuia.

(3^2) Pentru a beneficia de serviciile medicale în asistența medicală primară cuprinse în pachetul minimal de servicii, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat au obligația să se înscrie pe lista unui medic de familie, iar persoanele care nu fac dovada calității de asigurat și

care sunt înscrise pe lista unui medic de familie, se reînscriu pe lista aceluiași medic de familie sau a unui alt medic de familie, în mod liber ales, în condițiile art. 230 alin. (2) lit. a) și c).

(3^3) Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat înscrise pe lista unui medic de familie pot să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru.

(3^4) Fondurile necesare pentru plata serviciilor medicale în asistență medicală primară acordate persoanelor prevăzute la alin. (3^2) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii sub formă de transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.”, notează dcmedical.ro.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Parteneri
spitale private