miercuri, iunie 29, 2022

În fiecare an, la 50 de zile după Învierea Domnului, creştinii ţin sărbătoarea de Rusalii, cunoscută şi sub numele de Pogorârea Sfântului Duh sau Duminica Cincizecimii.

Rusalii, 2022, Pogorârea Duhului Sfânt. Rugăciuni care te feresc de necazuri

Evenimentul Pogorarii Duhului Sfant este descris în cartea Faptele Apostolilor (F.A. 2,4). Aici se spune că Duhul Sfânt Se pogoară din cer ca un vuiet mare de vânt si Se împarte deasupra capului fiecăruia din cei prezenți, în chip de limbi de foc.

Te-ar mai interesa: Câtă apă e nevoie să bem? Nutriționist: Nu există ...

Rusaliile sunt printre cele mai importante sărbători creștinești, iar rugăciunile rostite au o putere deosebită. Rusaliile, Sărbătoarea Cincizecimii sau Pogorârea Sfântului Duh au o mare însemnătate pentru credincioşi, iar sărbătoarea trebuie marcată cu rugăciuni

Rugăciunea de Rusalii închinată lui Iisus Hristos

„Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai dat pacea Ta oamenilor, și darul Preasfântului Spirit, încă fiind cu noi întru viață această, L-ai dat pururea celor credincioși spre moștenire neinstrăinată, iar astăzi, mai arătat, ai trimis acest dar Învățăceilor și Apostolilor Tăi, și buzele lor cu limbi de foc le-ai întărit, prin care tot neamul omenesc întru a să limba și întru auzul urechii luând cunoștință de Dumnezeu, cu lumina Spiritului ne-am luminat, și dintru înșelăciune că dintru întuneric ne-am mutat, și cu împărțirea limbilor celor de foc înțelegătoare și cu lucrare mai presus de fire ne-am învățat a crede în Ține, și pe Ține Dumnezeu, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Spirit, întru o Dumnezeire și o Putere și o Tărie a Te cuvânta ne-am luminat.

Te-ar mai interesa: Speranță pentru persoanele care nu merg. Profesoru...

Tu, dar, Cel ce ești strălucirea Tatălui, chipul ființei și al firii Lui, Cel neschimbat și nemutat, Izvorule al înțelepciunii și al darului, deschide-mi și mie păcătosului buzele și mă învață cum se cuvine și pentru ce trebuie să mă rog.

Că Tu ești Cel ce știi mulțimea cea multă a păcatelor mele, dar milostivirea Ta va învinge mulțimea acestora.

Că, iată, cu frică stăm înaintea Ta, punând deznădajduirea sufletului meu întru adâncul milei Tale. Îndreptează viață mea, Cel ce îndreptezi toată făptură cu cuvântul și cu puterea cea negraita a înțelepciunii.

Te-ar mai interesa: Dieta de vară. Medic: Fructele de sezon trebuie co...

Cel ce ești liman lin celor inviforati, și-mi arată calea pe care voi merge. Da gândurilor mele Spiritul înțelepciunii Tale; Spiritul înțelegerii darueste-L nepriceperii mele; cu Spiritul temerii de Ține adumbreste faptele mele, și Spirit drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele și cu Spiritul Cel stăpânitor întărește alunecarea cugetului meu”.

Rugăciunea Sărbătorii Cincizecimii te ferește de rele

„Înaintea Ta suntem puși din pântecele maicii noastre; Dumnezeul nostru Tu ești. Dar Pentru că s-au împuținat întru deșertăciune zilele noastre, am pierdut ajutorul Tău, și suntem lipsiți de toată apărarea. Însă nădăjduind spre indurarile Tale, strigăm Ție: păcatele tineretelor noastre și ale neștiinței nu le pomeni, și de cele ascunse ale noastre ne curateste.

Te-ar mai interesa: Doliu în televiziune. O celebră prezentatoare s-a ...

Nu ne lepăda în vremea bătrâneților; când scade tăria noastră nu ne părăși. Mai înainte de a ne întoarce în pământ, învrednicește-ne să ne întoarcem la Ține și caută spre noi cu blândețe și cu har. Cumpănește fărădelegile noastre cu îndurările Tale; pune adâncul îndurărilor Tale împotriva mulțimii păcatelor noastre.

Caută din înălțimea Ta cea sfânta, Doamne, spre poporul care stă înainte și așteaptă de la Ține multă îndurare. Cercetează-ne cu bunătatea Ta; mantuieste-ne de tirania diavolului; întărește viață noastră cu legile Tale cele sfinte și sfințite. Înger păzitor credincios pune poporului Tău; pe noi, pe toți, ne adună întru împărăția Ta. Da iertare celor ce nădăjduiesc în Ține; iartă-le lor și nouă păcatele; curateste-ne cu lucrarea Sfântului Tău Spirit; nimicește uneltirile vrajmasului cele ce sunt asupra noastră. Amin”.

Te-ar mai interesa: Atenționare pentru o zodie. Astrolog: Sfârșitul să...

Acestea sunt rugăciunile pe care creștinii trebuie să o spună de Rusalii, potrivit creștinortodox.ro.

Rugăciunea de Rusalii închinată Sfântului Duh

„Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru.

Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi. Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare.

Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci.

Și aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!”

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Parteneri
spitale private