joi, septembrie 29, 2022

Sărbătoare cu cruce neagră pentru creştinii ortodocşi. Astăzi, 3 Septembrie, Biserica îl pomenește pe Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei.

”Trupul Sfântului Antim era potolit, duhul smerit, zavistia dezrădăcinată, mânia întru dânsul nici urmă nu arăta, iuțimea nici se auzea vreodată, lenevirea izgonită, îmbuibarea nu avea întru dânsul loc, ci înfrânare întru toate, dragoste și pace cu toți, bună înțelegere între toți, iar sârguința lui pentru slava lui Dumnezeu se arăta înaintea tuturor”, se arată pe doxologia.ro.

Te-ar mai interesa: Gwyneth Paltrow, secretul unui trup perfect! Cum s...

Canon de rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Antim

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, Te rog în adâncul nepătimirii aşează-i. Că Ţie, ca într-o alăută în omorârea trupului, să-Ţi cânt cântare de biruinţă.

Te-ar mai interesa: Recomandarea medicului Mihaela Bilic. Acest fruct ...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înflorind cu sfinţenie ca şi crinul în livada mucenicilor, Sfinte Antim, cu mirosul cel bun al nevoinţelor tale, înmiresmează sufletele tuturor credincioşilor, celor ce cu credinţă te laudă pe tine, ierarhe şi mucenice, mult pătimitorule.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu învăţături neîncetat întărindu-ţi sufletul prin lupte bărbăteşti, pe vrăjmaşul ai stricat şi neputincios l-ai arătat. Pentru aceea toată Biserica, cunoscându-te pe tine mucenic nebiruit, te cinsteşte, fericite.

Te-ar mai interesa: Moarte suspectă. Un medic cunoscut, din București,...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmaşul cel cumplit văzându-te pe tine, înţelepte, că stai bărbăteşte înaintea divanurilor, s-a mirat şi prin momeli socotea să-ţi slăbească vitejia; dar a fost biruit el şi au căzut trufiile semeţiei lui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din tine, Preacurată, răsărind Domnul precum a ştiut, a luminat cetele pătimitorilor, care au urmat Patimilor Lui, cele purtătoare de viaţă şi morţii Lui celei fără dreptate, prin care ne-a îndreptat pe noi cei ce am păcătuit.

Te-ar mai interesa: Medic: Acesta e cel mai prost obicei alimentar car...

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Biserica cea stearpă a născut din păgâni, iar adunarea cea cu mulţi fii a slăbit; Minunatului Dumnezeului nostru să-I strigăm: Sfânt eşti, Doamne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Datu-te-ai pe tine celor ce te căutau asemenea ca pe Hristos şi ai fost dus la junghiere, ca un miel ales, Sfinte Antim, sfinţind cu sângele tău pe cei ce te cinstesc pe tine.

Te-ar mai interesa: Medic anestezist, acuzat de terorism medical! Un d...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin Dumnezeiescul dar risipind toată înşelăciunea demonilor, ai fost dus legat, mucenice, închipuind pe Cel Ce a fost legat pentru tine, Sfinte Antim şi cu moartea pe moarte a stricat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Uneltele de arsură şi cele de chinuire văzându-le înaintea ochilor tăi, nu ţi s-a smintit gândul; şi cu aprindere ai mers către mucenicie, Sfinte Antim, mult pătimitorule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înfrumuseţatu-te-ai, Preacurată, născând pe Cel mai Frumos decât toţi pământenii pe Fiul şi Cuvântul Tatălui. Pe Acela, iubindu-L vitejii mucenici, s-au luminat cu mărire.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Îndurate, pentru dragostea Chipului Tău ai stat pe Crucea Ta şi s-au topit neamurile. Că Tu eşti, Iubitorule de oameni, Tăria şi Lauda mea.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiindu-ţi întărit cugetul pe piatra credinţei, cu pietre te-au ucis mucenice, ca şi pe Sfântul Ştefan. Pentru aceea, te încununăm pe tine cu laude, veselindu-ne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind aprins de râvnă Dumnezeiască, nu ai simţit pătrunderile cu fier încins, cel ce eşti podoaba mucenicilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind uns cu mirul cel sfânt al preoţiei şi luminat cu cinstita mucenicie, bucurându-te, ai intrat în Sfânta Sfintelor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nedespărţindu-se de sânurile cele părinteşti, Cuvântul S-a sălăşluit în sânurile tale, Fecioară, ca un Prunc, vrând să mă zidească din nou pe mine, cel ce eram supus stricăciunii.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Lumina Ta, Doamne, trimite-o nouă şi din negura greşelilor slobozeşte-ne pe noi, Bunule, pacea Ta dăruindu-ne nouă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arzându-ţi-se picioarele cum plit, strădalnice, ai călcat capul vrăjmaşului celui fără de trup şi către ceruri ai călătorit, ca unul ce eşti împodobit cu cununa muceniciei, sfinţite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin Glas Dumnezeiesc fiindu-ţi întărită inima, cu vitejie ai biruit pe vrăjmaşul neamului omenesc, ierarhe mult pătimitorule.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un prinos întreg, ca o junghiere sfinţită, ca o jertfă bine primită, ca un dar Dumnezeiesc te-ai adus Împăratului, păstorule şi mucenice, veselindu-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin umbra legii s-a însemnat mai înainte Lumina care a Răsărit din tine, Fecioară cu totul fără prihană şi a luminat cetele mucenicilor ce te laudă pe tine.

Surse: creștinortodox.ro

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.

Parteneri
spitale private