joi, noiembrie 26, 2020
Parcalabu Liliana

Au răspuns la întrebări fără să ofere soluţii extraordinare şi le vorbesc oamenilor de tot felul, cu şcoală, dar şi fără, copii, bătrâni ori femei, veniţi la porţile chiliilor sau pe la vreo mănăstire fără excepţie.

Găsesc sfatul potrivit pentru fiecare şi „ne citesc” ca pe carte deschisă, înţelegându-ne viaţa mai bine decât putem s-o facem noi înşine.

Ne vorbesc despre Viaţă, despre viaţa trăită de ei înşişi.

Ascultând cuvintele duhovnicilor rămânem surprinşi de simplitatea şi firescul lor, pentru că ei duc o astfel de viaţă… simplă. Însă nu simplistă!

Primim explicaţii şi soluţii  simple, pe înţelesul nostru, la chestiunile complicate ale vieţii noastre.

Sfântul Paisie Aghioritul ne învaţă, de pildă, că fericiţi  nu sunt “cei care trăiesc în palate şi au toate înlesnirile”, ci aceia  “care au izbutit să-şi simplifice viaţa”.

„Dacă omul nu îşi simplifică viaţa, se chinuieşte… Cei care au izbutit să-şi simplifice viaţa şi s-au eliberat din laţul acestui progres lumesc al multor înlesniri, sau mai degrabă al multor greutăţi, şi au scăpat de acest stres înfricoşător al vremii noastre de azi”, spune Sfântul Paisie Aghioritul.

„Ei cred că nu trebuie să trăieşti în lipsă, ca să nu te chinuieşti. Dacă oamenii ar gândi puţin mai călugăreşte, dacă ar trăi mai simplu, ar fi liniştiţi. Acum se chinuiesc, pentru că au în sufletul lor nelinişte şi deznădejde(…)

„Cel robit bunurilor materiale este stăpânit mereu de mâhnire şi de nelinişte, pentru că pe de o parte tremură ca să nu piardă cele materiale, iar pe de alta ca să nu i se ia sufletul(…)

Când eram mici făceam dintr-un mosor o jucărie minunată şi ne bucuram de ea. Copiii mici se bucură de o maşinuţă mai mult decât oricare din părinţii lor, atunci când aceştia îşi cumpără un Mercedes.

Dacă întrebi o fetiţă: „Ce vrei, o păpuşă sau un bloc de locuinţe?”, vei vedea că îţi răspunde: „O păpuşă”. Aşadar, copiii mici cunosc deşertăciunea lumii.

– Părinte, ce ajută mai mult pentru ca cineva să cunoască această bucurie a cumpătării?

– Să prindă sensul cel mai adânc al vieţii.

Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu.. De aici porneşte simplitatea şi orice înfruntare corectă a lucrurilor”.

Parteneri