joi, septembrie 16, 2021

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care sunt introduse șapte  denumiri comune internaţionale în lista cu medicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie

medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru boli oncoligice, endocrine, metabolice sau neurologice. Solicitarea a fost făcută de Ministerul Sănătății.

Cele 7 medicamente unice vizează, în principal, afecţiuni din cadrul programelor naţionale de sănătate astfel:

  • 2 medicamente destinate bolilor oncologice (DCI Olaparibum şi DCI Apalutamidum),
  • 1 medicament destinat bolilor endocrine şi metabolice (DCI Evolocumab),
  • 1 medicament destinat bolilor neurologice (tratamentul sclerozei multiple – DCI Cladribinum),
  • 1 medicament destinat tratamentului hemofiliei şi talasemiei (DCI Nonacog

    alpha) şi

  • 2 medicamente destinate bolilor cardiovasculare (DCI Dabigatranum etexilatum şi DCI Edoxabanum).

 

Ultimele stiri